Obveznost evidentiranja delovnega časa zaposlenih

Delodajalce tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezujeta k ustreznemu vodenju določenih evidenc, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih.

Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja.

Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih ur, to evidenco pa mora delodajalec hraniti, tudi ko delavec preneha z delom pri njem.

Posebej pa se evidentiranje delovnih ur zahteva od delodajalca tudi v novem proti korona paketu – Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v kolikor delodajalec koristi ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, mora le-ta obvezno poskrbeti za dosledno evidentiranje delovnih ur.

Kaj določa Zakonu o evidencah delovnega časa?
 
ZEPDSV določa, da se evidentiranje delovnih ur začne voditi za posameznega delavca z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. 
 
Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha evidentiranje delovnih ur, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa.
 
Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o izrabi delovnega časa pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, prevzame arhivsko gradivo Arhiv Republike Slovenije.
 
Katere podatke smo dolžni voditi?
 
18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) trenutno opredeljuje, da je delodajalec dolžan za posameznega delavca dnevno evidentirati:
 
Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:
 
– podatke o številu ur,
 
– skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 
– opravljene ure v času nadurnega dela,
 
– neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 
– neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
 
– neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 
– število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 
ZEPDSV še ne predpisuje vodenja dnevne evidence o tem, kdaj zaposleni pride na delo in kdaj z njega odide. Sprejeta pa je bila nova direktiva, ki se dotika tudi vpisovanja podatkov v evidenco delovnega časa kot je npr. podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda z dela.  Zato je pričakovati spremembe in prilagoditve ZEPDSV.
 
ZEPDSV določa tudi globe za ne-vodenje evidence delovnega časa in sicer do 4.172,92 EUR (v zakonu so zneski še navedeni v SIT). 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu