Računovodske storitve

V našem računovodskem servisu opravljamo vse storitve povezane s potrebami računovodstva/knjigovodstva na zahtevo zakonodajalca tako kot tiste, ki so potrebne in pomembne za tekoče nadziranje poslovanja vašega podjetja, spremlajnje in načrtovanje bodočih aktivnosti. 

Prisluhnili bomo vašim potrebam in željam po organizaciji računovodskih opravil in delitvi dela. Programksa oprema, ki jo uporabljamo omogoča več različnih načinov sodelovanja, s tem pa lahko pripomore tudi k zniževanju stroška storitev knjigovodskega evidentiranja.

Računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige

  • analitično po stroškovnih mestih in/ali stroškovnih nosilcih
 • analitična evidenca saldakontov

  • evidenca terjatev in obveznosti 
  • opominjanje
  • izpisi IOP
 • obračun davka na dodano vrednost

 • vodenje davčnih evidenc

 • vodenje blagajne

  • blagajniški izdatki in prejemki 
  • blagajniški dnevnik
  • dnevni izkupički
 • vodenje plačilnega prometa

  • bančni izpiski 
 • obračun obresti

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov 

  • obračun plač, regresa in nagrad zaposlenim
  • obračun bonitet
  • podjemne pogodbe
  • avtorski honorarji
  • najemnine
  • izplačila nagrad 
  • izplačila odpravnin
 • obračun nalogov za službena potovanja

 • amortizacija

  • vodenje registra osnovnih sredstev
  • obračun amortizacije
  • prevrednotenja in odpisi osnovnih sredstev
 • obračuni socialnih prispevkov zavezanca 

 • izdelava medletnih bilanc

 • izdelava letnih poročil

 • priprava dokumentacije za odobritev bančnega posojila

 • izdelava poročil za Banko Slovenije

 

Pišite nam za več informacij.


Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu