Kot določa slovenska zakonodaja, morajo delodajalci delavcev izplačati regres za letni dopust do 01.07.2024. V določenih primerih je možno določiti kasnejši rok za izplačilo, vendar najpozneje do 01.11.2024.

 

Koliko znaša višina regresa?

No comments -

Aprila 2024 je prišlo do dopolnitve spletne publikacije o davčni obravnavi napotenih na delo v tujino (12. izdaja). 

 

Do dopolnitev je prišlo v točki 5.3 in 6.1.1.

No comments -

 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja - 14. izdaja

 

1.0 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

No comments -

Zaradi izteka roka za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) do 2. aprila 2024, želimo opozoriti zavezance, ki poslujejo preko spletnih platform in ustvarjajo dohodke iz dejavnosti, naj vključijo prejete prihodke v svoje davčne obračune.

V letu 2024 bo Finančna uprava uporabljala navedene podatke tudi za izvajanje davčnih nadzorov.

No comments -

Želimo vas opomniti in omogočiti zainteresiranim strankam dostop do informacij o možnostih subvencij in drugih različnih denarnih pomoči. 

 

Javni razpisi so priložnost za boljše napredovanje in poslovanje podjetij. Mlada inovativna podjetja so tako deležna spodbude za nadaljnje delo in razvoj. Podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo priložnost zaprositi za pomoč oz. kredit. 

 

No comments -

 

Alias plus"Informativno obveščam, da za naše naročnike pripravljamo tudi posebni razvojni projekt oz. program za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.


V kolikor bi katero podjetje potrebovalo pomoč pri pripravi, smo na voljo."

 

 

 

 

 

 

No comments -


Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal 10 mio EUR mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2022 in ki imajo bonitetno oceno vsaj SB7.

Namen produkta je zagotoviti neposreden dostop do ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja, namenjenih kritju stroškov njihovih poslovnih procesov in/ali projektov, predstavljenih v vlogi za pridobitev financiranja.

 

Višina financiranja

No comments -

 

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se je pojavilo stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskih portalov Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno. Kljub temu so nekateri strokovnjaki nasprotovali tej interpretaciji, zato smo za pojasnilo zaprosili Generalni finančni urad RS.
 

No comments -


V letu 2024 so se zvišali prispevki za popoldanski s.p. Višina za prvo trimesečje 2024 je že znana, višina prispevkov za obdobje od 1. aprila pa bo objavljena marca 2024.

 

Sestava prispevkov za popoldanski  s.p. v 2024

No comments -

Od 1. marca se bo najnižja bruto urna postavka za delo upokojencev zvišala.

 

No comments -