Davki in prispevki

Razlike med s.p. in d.o.o. - pravno formalni vidik

 

                                                   s.p

                             d.o.o.

Pravno-formalna oblika

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost.

Ustanovni kapital

Ni ustanovnega kapitala.

7.500,00 evrov

Poslovanje

S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem.

Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o.

Obdavčitev dobička

Progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (*ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %).

19 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 27,5 %**

Odgovornost

Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem.

D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik v osnovi ne odgovarja za obveznosti družbe.

Plača

Plača podjetnika je dobiček s.p. Dvigi denarja med letom niso odhodek za s.p., razen prispevkov.

Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o.

Prispevki

Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p.

V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.)

 

 

V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača.

Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o..

Računovodstvo

Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki.

Dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.

 
 

* velja za normirani s.p.

** glede na dolžino lastništva kapitala. Manj kot 5 let 27,5%, od 5-10 let 20%, od 10-15 let 15%, od 15-20 let 10%, nad 20 let neobdavčeno.

Razlike med s.p. in d.o.o. - davčni vidik

 

2020

navadni s.p.

normirani s.p.

d.o.o.

normirani d.o.o.

Obdavčitev

Progresivna

Pavšalna (cedularna)

Davčna osnova

Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki.

20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov.

Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki.

20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov.

Davčno obdobje

Koledarsko leto

Koledarsko leto

Lahko je različno od koledarskega leta, vendar ne sme presegati obdobja 12 mesecev in se ga 3 leta ne sme spreminjati

Koledarsko leto

Splošna stopnja obdavčitve

Glede na dohodninsko lestvico (16, 26, 33, 39, 50 %)

20 %

19 %

19 %

Možnost uveljavljanja davčnih olajšav

Da

Ne

Da

Ne

 

S.p. - davek od dohodka iz dejavnosti = dohodnina 

S.p. je fizična oseba in je zato obdavčen z dohodnino.

Stopnje dohodnine za leto 2020:

Če znaša letna davčna osnova v eurih  

             

 

Znaša dohodnina v eurih                    
  do 8.500,00   16%
8.500,00 25.000,00 1.360,00

+ 26% nad 8.500,00

25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33% nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39 % nad 50.000,00
72.000,00   22.480,00 + 50 % nad 72.000,00
       

 

Navadni s.p. ima možnost uveljavljanja splošnih, osebnih in posebnih olajšav že v obračunu davka od dohodka iz dejavnosti, medtem ko normirani s.p. te možnosti nima.

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2020:

Če znaša skupni dohodek v evrih

Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

 

 

13.316,83

 3.500,00 + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek)

13.316,83

 

 3.500,00

 

 

 

 

D.o.o. - davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodka iz kapitala

Dobiček pravnih oseb je obdavčen s 19 % stopnjo ne glede na to, ali ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkov..

Obdavčena so tudi izplačila dobička-dividend pravne osebe družbenikom. Obdavčitev dividend je odvisna predvsem od statusa prejemnika, torej ali je prejemnik fizična oseba ali pravna oseba. Izplačilo dividende fizični osebi je obdavčeno z dohodnino po davčni stopnji 27,5 %** - davek odtegne izplačevalec dohodka. V kolikor je dividenda izplačana družbeniku-pravni osebi, ki je davčni rezident Slovenije, davčnega odtegljaja ni treba odtegniti, v kolikor prejemnik pred izplačilom izplačevalcu predloži svojo davčno številko.

Udeležba na dobičku fizični osebi je obdavčena s 27,5 %** stopnjo, ki predstavlja dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se prejete dividende ne vključujejo v letno napoved za odmero dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine.

** glede na dolžino lastništva kapitala. Manj kot 5 let 27,5%, od 5-10 let 20%, od 10-15 let 15%, od 15-20 let 10%, nad 20 let neobdavčeno.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu