Materialni stroški

 • dnevnice za službena potovanja v Sloveniji: 

Višine dnevnic, do katerih se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
 
nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 21,39 eura
 
nad 8 do 12 ur znaša dnevica 10,68 eura
 
nad 6 do 8 ur znaša dnevnica 7,45 eura
 
 • dnevnice v Sloveniji, če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka:

nad 12 do 24 ur (-10%) znaša dnevnica 19,25 eura
 
nad 8 do 12 ur (-15%) znaša dnevica 9,08 eura
 
 • kilometrina

Povračilo za kilometrino na podlagi naloga za službeno potovanje znaša 0,37 € na opravljen kilometer

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.
 
Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.
 
V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eura za vsak prevožen kilometer.
 
 • prevoz na delo in z dela po davčni uredbi

Povračilo za prevoz na delo in iz dela znaša 0,18 € na opravljen kilometer. 
 
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
 
Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
 
Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.
 
Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.
 
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
 
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
 
 • dnevnice za tujino

 

Dnevnice za službeno potovanje v tujino so določene (6. člen uredbe za tujino)
nad 14 do 24 ur v celotnem znesku za posamezno državo ali kraj, kot je določeno z uredbo za tujino (zneski so določeni v prilogi uredbe in veljajo od 1. januarja 2021; za leto 2020 pa so določeni zneski dnevnic za posamezne države in kraje v prehodnih določbah 21. člena uredbe za tujino);
 
nad 8 do 14 ur 75 % zneska iz prve alineje in
 
nad 6 do 8 ur 25 % zneska iz prve alineje.
 
Zneske po uredbi za tujino je treba ustrezno zmanjšati, če je na službenem potovanju zagotovljena brezplačna prehrana ali če prehrano delodajalci plačajo posebej. Pri zmanjševanju zneskov se upošteva pravilo o številu obrokov, ki se "pokrivajo" s posamezno dnevnico. Pri službenem potovanju v tujino se šteje, da zaposlenim pripadajo za odsotnost
 
nad 14 do 24 ur trije obroki,
nad 8 do 14 ur dva obroka,
nad 6 do 8 ur pa en obrok.
 
Zneski pripadajoče dnevnice se popravijo tako, da se za odsotnost;
 
- nad 14 do 24 ur za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 10 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35 % pripadajoče dnevnice;
 
- nad 8 do 14 ur pa za zagotovljeni brezplačni zajtrk 15 % in za brezplačno kosilo oziroma večerjo po 40 % pripadajoče dnevnice.
 
Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se zaposlenim za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice. To pomeni, da pri vsaki vrsti dnevnic, kljub zagotovljeni brezplačni prehrani (glede na število pripadajočih obrokov), zaposlenemu pripada 20 % zneska posamezne vrste dnevnic (20 % od zneska 100, 75 ali 25 % dnevnice).
 
Brezplačni obroki so tisti,
 
- ki jih delodajalci plačajo posebej po računu dobavitelja (na primer delodajalci pokrijejo celotne stroške hotelske prehrane (polni penzion)) ali
- je strošek vključen v ceno druge storitve in ga delodajalci plačajo v okviru te storitve po računu dobavitelja (storitev izobraževanja, ki bi vsebovala tudi hotelsko bivanje) ali
- je pripadajočo prehrano glede na število obrokov, ki jih krijejo posamezne vrste dnevnic, poravnal gostitelj oziroma organizator.
 

Država/mesto

Znesek dnevnice v$ ali €

Avstralija

53 $

Albanija

36 €

Andora

36 €

Armenija

36 €

Avstrija

49 €

Azerbajdžan

36 €

Belgija

63 €

Belorusija

36 €

Bolgarija

36 €

Bosna in Hercegovina

36 €

Ciper

36 €

Češka

36 €

Črna gora

36 €

Danska

49 €

Estonija

36 €

Finska

49 €

Francija

49 €

Gruzija

36 €

Grčija

36 €

Hrvaška

36 €

Irska

49 €

Islandija

49 €

Italija

49 €

Japonska

88 $

Kanada

53 $

Latvija

36 €

Lihtenštajn

49 €

Litva

36 €

Luksemburg

49 €

Madžarska

36 €

Severna Makedonija

36 €

Malta

36 €

Moldavija

36 €

Monako

49 €

Nemčija

49 €

Nizozemska

49 €

Norveška

49 €

Poljska

36 €

Portugalska

49 €

Romunija

36 €

Rusija

36 €

San Marino

36 €

Slovaška

36 €

Srbija

36 €

Španija

49 €

Švedska

49 €

Švica

49 €

Turčija

36 €

Ukrajina

32 €

Vatikan

49 €

Združene države Amerike

53 $

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

49 €

Druge države

44 $

Hong Kong

62 $

Moskva

71 €

Sankt Petersburg

71 €

 

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu