Materialni stroški

 • dnevnice za službena potovanja v Sloveniji: 

Višine dnevnic, do katerih se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
 
nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 21,39 eura
 
nad 8 do 12 ur znaša dnevica 10,68 eura
 
nad 6 do 8 ur znaša dnevnica 7,45 eura
 
 • dnevnice v Sloveniji, če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka:

nad 12 do 24 ur (-10%) znaša dnevnica 19,25 eura
 
nad 8 do 12 ur (-15%) znaša dnevica 9,08 eura
 
 • kilometrina

Povračilo za kilometrino na podlagi naloga za službeno potovanje znaša 0,37 € na opravljen kilometer

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.
 
Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.
 
V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eura za vsak prevožen kilometer.
 
 • prevoz na delo in z dela po davčni uredbi

Povračilo za prevoz na delo in iz dela znaša 0,18 € na opravljen kilometer. 
 
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
 
Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
 
Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.
 
Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.
 
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
 
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
 
 • dnevnice za tujino

Višina dnevnic za tujino na podlagi naloga za zlužbeno potovanje je odvisna od trajanja službene poti in števila brezplačnih obrokov prehrane.
Nad 14 do 24 ur pripada polna dnevnica
- za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 10 % dnevnice
- za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 35 % dnevnice
- za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 35 % dnevnice.
 
Nad 8 ur do 14 ur  pripada 75 % dnevnice
- za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 15 % od 75 % dnevnice
- za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice
-za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice.
 
Nad 6 do 8 ur pripada 25 % dnevnice.

 

Država/mesto

Znesek dnevnice v$ ali €

Avstralija

48$

Albanija

32 €

Andora

32 €

Armenija

32 €

Avstrija

44 €

Azerbajdžan

32 €

Belgija

50 €

Belorusija

32 €

Bolgarija

32 €

Bosna in Hercegovina

32 €

Ciper

32 €

Češka

32 €

Črna gora

32 €

Danska

44 €

Estonija

32 €

Finska

44 €

Francija

44 €

Gruzija

32 €

Grčija

32 €

Hrvaška

32 €

Irska

44 €

Islandija

44 €

Italija

44 €

Japonska

80$

Kanada

48$

Latvija

32 €

Lihtenštajn

44 €

Litva

32 €

Luksemburg

44 €

Madžarska

32 €

Makedonija

32 €

Malta

32 €

Moldavija

32 €

Monako

44 €

Nemčija

44 €

Nizozemska

44 €

Norveška

44 €

Poljska

32 €

Portugalska

44 €

Romunija

32 €

Rusija

32 €

San Marino

32 €

Slovaška

32 €

Srbija

32 €

Španija

44 €

Švedska

44 €

Švica

44 €

Turčija

32 €

Ukrajina

32 €

Vatikan

44 €

Združene države Amerike

48$

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska

44 €

Druge države

40$

Hong Kong

56$

Moskva

64 €

Sankt Petersburg

64 €

 

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu