Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v

Običajna praksa je, da dolžnika najprej opozorimo z opominom (ustni opomin, pošljemo izpis odprt