Pomembni datumi

Pomembni datumi za pravne osebe

 

Davek

Ime vloge 

31. jan 

28. feb 

31. mar 

30. jun 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb* 

 

 

X

 

Davek na bilančno vsoto bank

Obračun davka na bilančno vsoto bank

  

  

X

 

Dohodnina

Dostava podatkov za odmero dohodnine 

X

 

 

 

IFI

Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

X

 

 

 

Dohodnina

Dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

X

 

 

 

Dohodnina

Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti 

 

X

 

 

DDV 

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti

 

 

 

X

DDV 

DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje**

 

 

 

 

DDV 

RP-O: Rekapitulacijsko poročilo***

 

 

 

 

 

* Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

 

** Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

 

*** RP-O: Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar 2020 jih predloži do 20. 2. 2020). 

 

Pomembni datumi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

 

Davek

Ime vloge 

31. jan 

28. feb 

31. mar 

30. jun 

30. nov 

Dohodnina 

Dostava podatkov za odmero dohodnine

X

 

 

 

 

IFI

Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

X

  

 

 

 

Dohodnina 

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 

 

X

 

 

Dohodnina 

Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti

 

X

 

 

 

DDV

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji 

 

 

 

X

 

DDV

DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje*

 

 

 

 

 

 

  

* Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

 

 

Vir: FURS
 

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu