Z 18. aprilom 2023 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se ponovno uvaja obveznost izročanja računa kupcu – končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev.

Davčni zavezanec mora od vključno 18. aprila 2023 dalje kupcu račun vedno tudi izročiti (ne le na njegovo zahtevo), in sicer ne glede na način plačila.

No comments -

Po oddaji letnih finančnih poročil imajo podjetja možnost, ali bodo dokumentacijo hranila ali uničila. Odločitev je odvisna od zakonskih zahtev, pomembnosti dokumentov za poslovanje ter drugih poslovnih potreb. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da morajo podjetja hraniti poslovne knjige, račune in druge listine vsaj 10 let po končanem letu poslovanja.

No comments -

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/23 z dne 17. marec 2023 je bila objavljena nova Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo. Nova višina vrednotnice s 1. aprilom znaša 11,79 evra.

Na podlagi uskladitve višine prispevkov za osebno dopolnilno delo in na podlagi odredbe, ki začne veljati 1. aprila 2023, znaša nova višina vrednotnice 11,79 evra. Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9,17 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,62 evra.

No comments -

Z dnem 01.07.2022 je spremenjena višina za povračilo kilometrine tako za prevoz na delo kot za službena potovanja. Kaj se je spremenilo?

 

PREVOZ NA DELO

No comments -

Da je evidenca delovnega časa obvezujoča, določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa navaja oz. opredeljuje definicijo delovnega časa. Evidenca delovnega časa je tako v skladu z zakonodajo nekaj, kar mora delodajalec voditi. In sicer mora evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa beležiti naslednje podatke za posameznega delavca:

No comments -

DZ je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov ponovno uvaja možnost izreka globe v višini 40 evrov za kupce, ki računa ob plačilu blaga ali storitve ne bi prevzeli.

No comments -

Prispevki za popoldanski s.p. 2023 bodo nekaj višji kot za 2022.

Prispevki za popoldanski s.p. 2023 bodo nekoliko višji kot v letu 2022. Z januarjem se namreč zvišujejo prispevki za ZZZS. Z aprilom pa se bodo zvišali še prispevki za PIZ. 

Prispevki za popoldanski s.p. za leto 2022 so znašali 81,04 evra. Za prve tri mesece leta 2023 pa bodo prispevki za popoldanski s.p. 2023 znašali 83,95 evra. Koliko bodo znašali od 1. aprila do konca leta? Za to bo potrebno počakati na podatek o prispevku za PIZ, ki bo objavljen marca 2023. Poglejmo v tabeli:

No comments -
Doslej so samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dejavnostjo predhodno akontacijo dohodnine plačevali do 10. v mesecu, prispevke za socialno varnost pa do 20. v mesecu. Od letos sta omenjena roka poenotena, kar pomeni, da se lahko tudi predhodna akontacija dohodnine plača do 20. v mesecu.

 

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine je bila določena s spremembo 298. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki je začela veljati konec lanskega leta.

No comments -

V petek, 13. januarja 2023, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

No comments -