Siva ekonomija - v katerem primeru ne gre za delo na črno?
 
Siva ekonomija zajema raznovrstne ekonomske in gospodarske aktivnosti, ki sicer prispevajo k ustvarjanju vrednosti v danem okolju, a ne prispevajo v proračunsko blagajno. Kako je v tem primeru z delom na črno? Kdaj ne gre za delo na črno?
 
Kaj je siva ekonomija?
 
No comments -
Poslovna darila za zaposlene
 
Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.
 
No comments -
Glede na vse protikoronske ukrepe, se marsikdo sprašuje, kako je z izplačilom božičnice ali 13. plače v letu 2020. 
 
No comments -
Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma PKP7, ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva;
 
- upokojencem
- študentom,
- zaposlenim z najnižjimi plačami
- pa tudi staršem in verskim uslužbencem
 
Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja.
 
No comments -
Eden glavnih ukrepov, ki jih lahko koristite pravne osebe in samostojni podjetniki na podlagi šestega protikorona paketa, je ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. 
 
V nadaljevanju so našteti pogoji, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev pomoči. 
 
V kolikor ocenjujete, da pogoje izpolnjujete oz., da je potrebno oddati izjavo o koriščenju ukrepa. Rok za oddajo izjave je 31.12.2020.
 
 
DO POMOČI SO UPRAVIČENI
No comments -
Potrdilo o karanteni, ki je podlaga za uveljavljanje nadomestila plače si sedaj lahko posameznik uredi sam
 
Šesti interventni zakon podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo, iz naslova katerega delavcu pripada nadomestilo plače.
 
Do nadomestila v višini 80% osnove so tako še naprej upravičeni delavci:
 
- ki so napoteni na začasno čakanje na delo in
- ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile
 
No comments -

V času ko razsaja coronavirus ogromno zaposlenih dela od doma. To sicer ni neka nova zadeva, ampak sedaj  je postala zelo aktualna. Predvsem se tu postavlja vprašanje, kako ravnati, ko zaposleni uporablja lastna sredstva za delo.

No comments -
Delavec, zaposlen v zasebnem sektorju, iz utemeljenih razlogov (COVID-19 in ustavitve javnega prevoza) ne more uporabljati javnega prevoza, zato se v davčno osnovo, ne všteva povračilo potnih stroškov do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
 
Delodajalec bo torej zaposlenim za čas nedelovanja javnega prevoza, obračunaval kilometrino za prevoz na delo in z dela.
 
No comments -
Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju. 
 
Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca. 
 
V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela. 
 
No comments -