Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal 10 mio EUR mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2022 in ki imajo bonitetno oceno vsaj SB7.

Namen produkta je zagotoviti neposreden dostop do ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja, namenjenih kritju stroškov njihovih poslovnih procesov in/ali projektov, predstavljenih v vlogi za pridobitev financiranja.

 

Višina financiranja

No comments -

 

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se je pojavilo stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskih portalov Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno. Kljub temu so nekateri strokovnjaki nasprotovali tej interpretaciji, zato smo za pojasnilo zaprosili Generalni finančni urad RS.
 

No comments -


V letu 2024 so se zvišali prispevki za popoldanski s.p. Višina za prvo trimesečje 2024 je že znana, višina prispevkov za obdobje od 1. aprila pa bo objavljena marca 2024.

 

Sestava prispevkov za popoldanski  s.p. v 2024

No comments -

Od 1. marca se bo najnižja bruto urna postavka za delo upokojencev zvišala.

 

No comments -

Z 31. decembrom 2023 se prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinja, medtem ko se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Obvezni zdravstveni prispevek od januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno. In sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Prva uskladitev OZP bo za marec 2025 glede na rasti povprečne plače v letu 2024.


Kako se plačuje?

No comments -

Od dne 1. 2. 2024 ob četrtkih ni več uradnih ur za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES.

 

Nove uradne ure za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES so:

-    v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
-    v torek in petek od 8.00 do 13.00 ure,
-    v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure.

No comments -

Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2023 je 28. februar 2024.


Podrobnejše informacije o vlogah in opisih storitev so na voljo na spodnjih povezavah:

No comments -

Z 2. februarjem 2024 je v Uradnem listu objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki znaša 7,21 evra.

Zakonsko določena bruto urna postavka za začasna in občasna dela dijakov in študentov ne sme biti nižja od minimalne plače, preračunane na uro dela ob upoštevanju povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur), kot določa 130. c člen Zakona za uravnoteženje javnih financ. Ob spremembi minimalne plače, minister, pristojen za delo, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke.

No comments -

Dnevnice za službeno potovanje v tujini od 01.01.2021 dalje

 

Zneski dnevnice, kot to določa Uredba tujina od 01.01.2021 dalje:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

No comments -