DDPO - Davek od dohodka pravnih oseb - obdavčitev v 2020

OBDAVČITEV PODJETIJ
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 33. člena zakona (poslovni najem), ki se uporablja od 1. januarja 2019, in novega 59.a člena zakona (omejitev zmanjšanja davčne osnove), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.
 
Stopnja DDPO V 2020 ostaja enaka, v višini 19% in se ne spreminja.
 
Uvaja pa se omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja davčne izgube (4. člen ZDDPO-2R). 
 
Davek bo potrebno palčati tudi ob upoštevanju davčnih olajšav. 
 
Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove.
 
Podjetja, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižala davčno osnovo na 0, zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj, v opremo in neopredmetena osnovna sredstva ter zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov), kot tudi zaradi vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in vlaganja sredstev v donacije, bodo sedaj vedno plačala davek od dohodka pravnih oseb. 
 
Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v opremo in neopredmetena osnovna sredstva se lahko omejeno prenašajo v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave pa znižujejo davčno osnovo le v letu nastanka, kar pomeni dodatno omejevanje dejanske možnosti uporabe davčnih olajšav.
 
Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.
 
Primer:
 
- Podjetje ustvari davčni dobiček pred davkom od dohodka pravnih oseb v višini 100.000 EUR.
- Podjetje je investiralo v raziskave in razvoj v višini 150.000 EUR v letu 2020.
- Podjetje lahko upošteva dejansko davčno olajšavo za investiranje v raziskave in razvoj le v višini 63.000 EUR, razliko pa v naslednjih 5 letih.
- Davčna osnova: 100.000 EUR x (1 - 0,63) = 37.000 EUR
- Davek: 37.000 EUR x 19% = 7.030 EUR
 
Podjetje bo ne glede na visoka vlaganja in investicije oziroma pretekle davčne izgube moralo plačati 7.030 EUR davka od dohodka pravnih oseb, kar je 7,03 % davčne osnove.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu