Kaj storiti, če nam kupec ne plača v dogovorjenem roku? Kakšni so načini izterjave dolga in kaj lahko storimo sami.
 
V boju zoper plačilno nedisciplino lahko ukrepamo na različne načine. Načinov za izterjavo dolga je mnogo, a uspešnih je med njimi na žalost zelo malo.
 
Naši kupci torej s plačili zamujajo, nas pa dobavitelji "stiskajo" s kratkimi plačilnimi roki. Takšnega kupca je najprej potrebno čimprej prepoznati in seveda tudi čimprej ukrepati.
 
No comments -

Spoštovane stranke, sodelavci in znanci.

Odločili smo se, da bomo nagrajevali zvestobo in zaupanje naših strank, ter vseh tistih, ki nas poznajo.

Za vsako posredovano novo stranko (s.p. ali d.o.o.), s katero bomo sklenili dogovor o opravljanju računovodskih storitev, vas bomo nagradili z denarno nagrado v višini 300 €.

S stranko bomo najprej opravili informativni razgovor, na podlagi katerega se bomo odločili ali stranki lahko ponudimo naše storitve. 

Pogoj za pridobitev denarne nagrade: 

No comments -
POZOR! Lastniki d.o.o. - Vračilo ustanovnega kapitala
 
Podjetniki, ki so si ob ustanovitvi podjetja izplačali ustanovni kapital v obliki posojila družbeniku, ga bodo morali do 23. avgusta 2016 vrniti v družbo.
 
Spremembo prinaša spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je sicer stopil v veljavo že v letu 2015, vendar za ta del zakona določal prehodno obdobje enega leta.
 
No comments -
Zakon minimuma ne predpisuje.
 
Kombinacij zaposlitve s samozaposlitvijo je precej, mnoge pa zanima, ali je mogoča tudi zaposlitev za eno uro. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) minimuma ne predpisuje, predpisuje pa maksimalno število delovnih ur na teden.
 
No comments -
V človeškem telesu je preko 200 različnih tipov celic.
 
Pika na koncu stavka je velika za tisoč celičnih jeder.
 
Da ena telesna celica prekopira svojo celotno DNK, potrebuje 8 ur.
 
V vsaki celici je DNK sestavljena iz  treh biljonov baznih parov.
 
Če bi jutri zjutraj začeli recitirati ATCG  zaporedje, s katerim je zapisana DNK, in bi jih povedali 100 na minuto ter vmes ne bi ne spali, ne jedli ali pili, bi govorili celih 57 let.
 
No comments -
S 1. oktobrom 2016 bo začel veljati pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM. V ta sistem se bo vključilo oddajanje vlog oziroma zahtevkov za refundacijo boleznine. Preprosteje povedano, gre za oddajo zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače, ko je delavec zaradi bolniškega staleža odsoten z dela. Izplačilo se izvede v breme zdravstvenega zavarovanje.
 
 
Uvedba vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila prek sistema e-VEM je predvidena s 1. oktobrom 2016.
 
No comments -
ZDoh-2 vključuje med dohodek iz kapitala tudi obresti. 
 
Kaj se obdavčuje kot obresti?
 
- obresti od posojil
- obresti od dolžniških vrednostnih papirjev
- obresti od zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev
- obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov
- dohodek iz oddajanja v finančni najem
- dohodek iz življenjskega zavarovanja (razen izjem)
No comments -
Medvedi so dejstvo naših gozdov in hvala bogu, da jih imamo. V gozdovih smo tudi ljudje samo obiskovalci in prav je, da upoštevamo zakonitosti, ki veljajo v naravi. 
 
Dejstva o našem medvedu
 
Najbolj nevarna je medvedka z mladiči, ki jih skoti od decembra do januarja, nekako do maja pa jih pripravlja za izhod iz brloga.
 
No comments -
Podjemna pogodba ali pogodba o delu je opredeljena v Obligacijskem zakoniku RS (v nadaljevanju: OZ). V 619. čl. OZ je določeno, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen posel kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Iz definicije je razvidno, da je predmet pogodbe definiran precej široko, podjemna pogodba pa se največkrat uporablja pri obrtniških delih in popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov itd.
 
No comments -