Zdravniški pregled - Pred zaposlitvijo oz. obdobno - kazni za prekršek

Pravne podlage, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev:
 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o delovnih razmerjih in
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
 
V petem odstavku 28. člena ZDR-1 jedoločeno, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled, in to v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 
V 36. členu ZVZD-1 je določeno, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
 
Pri čemer  ZVZD-1 v 3. členu (prvi odstavek) določa, da je delavec po tem zakonu:
 
- oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi;
- oseba, ki za delodajalca opravlja delo na kakršni koli drugi pravni podlagi (študentska napotnica, podjemna pogodba …);
- oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja;
 
Delavec ima torej pravico do zdravstvenega pregleda, ki po vsebini ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, ki ga opravlja. Če mu delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda, delavec tako delo lahko celo odkloni.
 
Zdravniški pregled mora opraviti vsak delavec.
 
Kdaj mora delodajalec napotiti delavca na predhodni zdravniški pregled? 
 
Predhodni zdravstveni pregled, ki ga izvaja specialist medicine dela, je potrebno opraviti pred nastopom dela.
 
Kaj obsega predhodni preventivni zdravniški pregled?
 
Preventivni zdravniški pregled obsega:
 
- anamnezo delavca (delovna, družinska, socialna, osebna),
- klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase),
- osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina,
- radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,
- testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,
- druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu),
 
Kaj pa obdobni zdravniški pregledi?
 
Obdobni zdravniški pregled je potrebno opraviti po določenem časovnem obdobju, ko je delavec že zaposlen pri delodajalcu na določnem delovnem mestu.
 
V vaši oceni tveganja je navedeno po kolikšnem času je potrebno opraviti obdobni zdravniški pregled.  Pregled se ponovno opravi, da se preveri morebitna zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delo in določeno delovno okolje. 
 
Delavca je potrebno na obdobni zdravstveni pregled napoten najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen v vaši oceni tveganja.
 
Stroške obdobnega zdravstvenega pregleda je dolžan plačati delodajalec.
 
Z globo od 2.000 do 40.000 EUR pa se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu