ZAKONSKO ZAHTEVANI PODATKI NA RAČUNIH

Med obvezne sestavine izdanega računa je družba vključila podatke, ki jih zahtevajo PSR, ZDDV-1, ZGD-1 in Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).

 
Na vseh računih morajo biti navedeni sledeči podatki:

 • datum izdaje računa (PSR, ZDDV-1);
 • datum nastanka poslovnega dogodka (PSR, ZDDV-1);
 • datum plačila oziroma zapadlosti;
 • identifikacijsko oznako listine (PSR, ZDDV-1);
 • zaporedno številko listine (PSR, ZDDV-1);
 • lastne podatke (podatke o izdajatelju), ki vključujejo: naziv, naslov in ID-številko za DDV (PSR, ZDDV-1);
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev (PSR, ZDDV-1);
 • ceno na enoto blaga ali storitve (PSR, ZDDV-1);
 • morebiten popust (PSR, ZDDV-1);
 • davčno osnovo, od katere se obračuna DDV, stopnjo DDV in znesek DDV, ločeno za vsako stopnjo DDV (PSR, ZDDV-1);
 • skupni znesek za plačilo (PSR);
 • morebitno navedbo posebne vrste prometa (klavzulo) v sistemu DDV (ZDDV-1) in
 • osebo, pooblaščeno za zagotavljanje resničnosti in verodostojnosti računa (PSR).

V primeru izdaje računa davčnemu zavezancu ali osebi, ki zahteva navedbo teh podatkov na računu, pa mora navesti še

 • podatke o prejemniku, ki vključujejo naziv, naslov in, če to zahteva ZDDV-1, ID-številko za DDV (PSR, ZDDV-1);
 • registrski organ, pri katerem je družba vpisana (ZGD-1);
 • matično številko (ZGD-1);
 • znesek osnovnega kapitala (ZGD-1) in
 • podatke o banki in bančnem računu: SWIFT, IBAN.

Na računih, ki so plačani gotovinsko in se potrjujejo pri Fursu (računi, izdani z davčno blagajno), morata biti navedeni tudi

 • enkratna identifikacijska številka računa – EOR (ZDavPR) in 
 • zaščitna oznaka izdajatelja računa v tekstovni obliki in QR-kodi – ZOI (ZDavPR).

 

Račune z nepopolnimi podatki lahko inšpekcijski nadzor izloči iz dokumentacije, upoštevane pri davčnem obračunu ter obračunu DDV, in tudi kazensko obdolži.

 

Več si lahko preberete na povezavi: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izdajanje_racunov/

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu