Uvedba 5 dnevnega zamika plačila davkov in prispevkov

POMEMBNO: Vezano na v nadaljevanju opisano spremebmo v valuti za plačilo prispevkov in davkov, vas obveščamo, da bomo v našem računovodskem servisu plačilne naloge pripravljali tako kot do sedaj. 
Valuta za neto plače, prispevke in davke bo ostala enaka. V primeru, da boste želeli z zamikom plačati dajatve, si datume plačil ročno popravite v spletni banki.
 
Novela ZDavP-2J s spremembo 283., 325. in 374. člena ZDavP-2 uvaja 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci > plače, priespevki samozaposlenih, ODO-1).
 
Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje.
 
Rok, v katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka.
 
Izjema je z novim drugim odstavkom 283. člena ZDavP-2 določena za rok plačila davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost pri izplačilu pokojnine v mesecu decembru, in sicer mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za ta izplačila izračunan davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost plačati najpozneje na dan izplačila dohodka.
Ob tem velja opozoriti, da rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke ostaja nespremenjen oziroma še vedno ostaja določen v treh dneh po izplačilu dohodka (v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke, v katerega nova ureditev v ZDavP-2 ne posega). Rok za plačilo dajatve od dohodka za začasno ali občasno delo upokojencev pa ostaja določen na dan izplačila dohodka (v skladu s tretjim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela).
 
5-dnevni zamik se s spremembo prvega odstavka 353. člena ZDavP-2 uvaja tudi pri plačilu prispevkov za socialno varnost za zavezance za prispevke, ki morajo po veljavni ureditvi prispevke za socialno varnost plačati najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ta sprememba se začne uporabljati s 1. januarjem 2017, kar pomeni, da bo zavezanec za prispevke, ki po veljavni zakonodaji plačuje prispevke za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec, prispevke za socialno varnost za mesec december 2016 moral plačati najpozneje do 20. januarja 2017.
 
Enako velja za zavezanca za prispevke, ki je dolžan za mesec december 2016 do 15. januarja 2017 predložiti obračun prispevkov za socialno varnost (OPSVZ/OPSVL), prispevke za socialno varnost po tem obračunu pa mora plačati najpozneje do 20. januarja 2017.
 
Na enak način se tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb z novelo ZDavP-2-J spreminja rok iz 374. člena za plačilo davčnega odtegljaja od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 (plačilo davčne obveznosti po t.i. ODO-1 obračunu).
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu