Trgovanje z virtualnimi valutami, ki pomeni opravljanje dejavnosti

Fizična oseba na primer aktivno trguje na trgih virtualnih valut.
 
Njen namen je, da bi z različnimi virtualnimi valutami ustvarila čim več dobička na račun kratkoročnih nihanj. Delo opravlja sama, za to pa uporablja poseben računalnik. Pri tem uporablja znanje, ki ga je pridobila na različnih tečajih in kot samouk. Spremlja tudi časopise ter finančne in gospodarske novice, da bi nakupe in prodaje realizirala ob pravem času. V zadnjem letu je opravila približno 1.100 nakupov in prodaj v 150 trgovalnih dneh. Povprečna vrednost portfelja je znašala 300.000 EUR.
 
Fizična oseba ni priglasila dejavnosti kot samostojni podjetnik.
 
V letu 2018 je pri veliko transakcijah ustvarila dobiček, pri nekaterih pa tudi izgubo.
 
Ali fizična oseba opravlja dejavnost ali pa so njeni dobički neobdavčeni?
 
Odgovor: Fizična oseba opravlja dejavnost, ker posluje organizirano, neodvisno oziroma samostojno in z zadostno mero trajnosti. To je zaradi tega, ker trguje z virtualnimi valutami tako, da izkorišča kratkoročna nihanja cen virtualnih valut na trgu. Število trgovalnih dni je veliko (150 dni v letu), število realiziranih naročil je večje (1.100 naročil), povprečna vrednost portfelja pa je tudi precejšnja (ni zanemarljiva ali majhna). Pri delu uporablja opremo (računalnik) in specifična znanja, tako da deluje organizirano in podjetniško.
 
Ker se šteje, da opravlja dejavnost, bi morala to dejavnost priglasiti (že takrat, ko jo je začela opravljati), pri ugotavljanju davčne osnove z dejanskimi prihodki in odhodki pa bi smela poračunati dobičke in izgube iz virtualnih valut. Odhodki iz morebitnih prevrednotenj so davčno priznani oziroma so prihodki obdavčeni, če fizična oseba te virtualne valute meri po pošteni vrednosti. Če pa jih meri po nabavni vrednosti, so odhodki iz prevrednotenja priznani ob odtujitvi virtualnih valut, ne pa že sproti ob prevrednotenju.
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: RFR

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu