Spremembe pri obdavčitvi normirancev v 2018. Kašne in če sploh?

 
Ministrstvo za finance je dne 8.9.2017 objavilo nov predlog davčnih sprememb. Pri sistemu obdavčitve z normiranimi odhodki naj bi znašali normirani odhodki 70% obdavčljivih prihodkov. V prvotnem predlogu, ki je bil objavljen junija 2017, je Ministrstvo za finance predlagalo normirane odhodke v višini 60% obdavčljivih prihodkov.  Ostali predlogi glede obdavčitve po sistemu normiranih odhodkov ostajajo nespremenjeni. 
 
Poudarjamo, da nova ureditev v državnem  zboru še ni sprejeta. Neuradne informacije se dnevno spreminjajo.  
V Financah pišejo tudi o možnosti, da novosti sploh ne bodo sprejeli. 
 
Na podlagi predloga Ministrstva za finance lahko podjetniki pričakujejo šest ključnih sprememb sistema obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov:
 
- Dohodki iz dejavnosti, ugotovljeni z upoštevanjem normiranih odhodkov se bodo po novem vključevali v sistem letnega obračuna dohodnine (obdavčitev po dohodninski lestvici – sintetična obdavčitev)
 
- Ponovno bo možno upoštevati olajšave, ki so vezane na osebne okoliščine (splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane)
 
- Znižanje odstotka normiranih odhodkov iz 80% obdavčljivih prihodkov na 60% obdavčljivih prihodkov (novi predlog Ministrstva za finance je znižanje normiranih odhodkov iz 80% obdavčljivih prihodkov na 70% obdavčljivih prihodkov
 
- Poleg znižanja odstotka normiranih odhodkov se bo višina normiranih odhodkov omejila tudi z absolutnim zneskom. Normirani odhodki ne bodo mogli biti višji od 30.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 50.000 EUR prihodkov oz. ne bodo mogli biti višji od 60.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 100.000 EUR prihodkov
 
- Prenovil se bo pogoj za obvezen izstop iz sistema na način, da nastopi obvezen izstop iz sistema, ko zavezanec v dneh zaporednih preteklih letih dosega povprečne prihodke, ki presegajo znesek 150.000 EUR. Po sedanji zakonodaji mora davčni zavezanec izstopiti iz sistema, če dve zaporedni leti ne izpolnjuje pogojev za vstop v sistem, torej če dve zaporedni leti preseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. ob določenih pogojih 100.000 EUR. S tem se onemogoči, da bi prišlo do situacij, ko posameznik že ob vstopu v sistem načrtuje, da bo pomembno presegel prag za obstanek v sistemu in vstopi v sistem samo zato, da izkoristi bolj ugodno obdavčitev
 
- Kot poseben primer se bo poleg veljavnega primera novoustanovljenih zavezancev, dodal še primer povezanosti oseb, v povezavi s postopanjem zavezanca, ki ni v skladu s cilji in nameni ugotavljanja davčne osnove po sistemu normiranih odhodkov. V primeru povezanih oseb se tako prihodki seštevajo, pri tem pa lahko zavezanec vedno dokazuje, da je njegova konkretna situacija pristna in da gre za tehtne poslovne razloge. Dokazno breme nosi zavezanec. Namen spremembe je omejiti situacije, ko lastnik družbe z omejeno odgovornostjo del prometa družbe prenese na novoustanovljeni »normirani« s.p. ali novoustanovljeno »normirano« družbo in na tak način doseže nižjo obdavčitev
 
 
Ministrstvo za finance, ki je predlog sprememb objavilo, trdi, da so spremembe pripravljene “s ciljem povečati učinkovitost in pravičnost sistema ter zmanjšati tveganja zlorab sistema in vplivov na obnašanje deležnikov na trgu dela”,
 

Hiter pregled predlaganih sprememb:

 

Trenutno veljavni sistem obdavčitve 

Sistem obdavčitve po 1.1.2018

Višina davčno priznanih normiranih odhodkov v odstotku

80 %

60 % (novi predlog 70%)

Višina davčno priznanih normiranih odhodkov v absolutnem znesku 

Ni omejitev.

Davčno priznani normirani stroški so omejeni do višine 30.000 EUR, če zavezanec v preteklem letu doseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. 50.000 EUR, če zavezanec v preteklem letu doseže prihodke v višini 100.000 EUR.

Upoštevanje olajšav

Zavezanec ne more uveljavljati nobenih olajšav.

Zavezanec bo lahko uveljavljal olajšave, ki se nanašajo na osebne okoliščine (splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane).

Način obdavčitve (sintetična oz. cedularna obdavčitev)

Cedularna obdavčitev – dohodek iz dejavnosti se ne všteva v letno dohodninsko napoved, gre za dokončno obdavčitev.

Sintetična obdavčitev – dohodek iz dejavnosti se bo vštevala v letno dohodninsko napoved.

Davčna stopnja

20% – fiksna

od 16% do 50% – dohodki obdavčeni po veljavni dohodninski lestvici 

Povezane osebe (prag)

Ni nobenih omejitev.

V primeru povezanih oseb se prihodki seštevajo, obvezen izstop iz sistema.

 
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu