Siva ekonomija in delo na črno

Siva ekonomija - v katerem primeru ne gre za delo na črno?
 
Siva ekonomija zajema raznovrstne ekonomske in gospodarske aktivnosti, ki sicer prispevajo k ustvarjanju vrednosti v danem okolju, a ne prispevajo v proračunsko blagajno. Kako je v tem primeru z delom na črno? Kdaj ne gre za delo na črno?
 
Kaj je siva ekonomija?
 
Mednarodna organizacija dela (MOD) navaja, da je siva ekonomija poklicna dejavnost, edina ali sekundarna, ki se opravlja na robu ali zunaj zakonskih, pogodbenih obveznosti ter ima pridobitni namen.
 
Nanaša se na prikrito proizvodnjo, opravljanje storitev, zaposlovanje in dohodek. Siva ekonomija močno vpliva na javne finance, na trg delovne sile, na višino in distribucijo dohodkov.
 
Delo na črno je siva ekonomija!
 
Delo na črno je opredeljeno kot opravljanje dejavnosti, kadar pravna oseba opravlja dejavnost, za katero ni registrirana, ima prepoved opravljanja dejavnosti ali nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
 
Opravljanje na črno pa obsega delo brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pri čemer delavec ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja. Siva ekonomija je tudi zaposlitev tujca, ki nima ustreznih dovoljenj, zaposlitev upokojenca in študentsko delo, ki je v nasprotju z relevantnimi predpisi.
 
Kot delo na črno se ne šteje:
 
- sosedska in sorodstvena pomoč 
- nujno, humanitarno in prostovoljno delo ter
- osebno dopolnilno delo (osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, morajo biti vpisane v register AJPES)
 
Siva ekonomija ni medsosedska pomoč, saj jo zakon dovoljuje. Ta se mora opravljati brez plačila ali brez druge materialne koristi med dvema fizičnima osebama. Nobena oseba ne sme imeti te dejavnosti registrirane kot pridobitne dejavnosti.
 
V okviru sorodstvene pomoči lahko posameznik opravlja delo ali storitev za:
 
- zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
- partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali
- za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena. V ta sklop sodi tudi sorodstvo po svaštvu do vštetega drugega kolena.
 
Za delo na črno  se tudi ne šteje opravljanje kratkotrajnega dela. Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki in je lahko v trajanju največ 40 ur mesečno.
 
Za delo na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.
 
Siva ekonomija: nadzor in posledice?
 
Za nadzor na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so odgovorni različni organi, predvsem pa Finančna uprava Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo in Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
 
Siva ekonomija pri delu na črno nima dobrih posledice ne za delodajalca, ne delavca. Delavec lahko vloži prijavo suma dela ali zaposlovanja na črno tudi anonimno in se na ta način izogne plačilu globe, ki mu grozi ob uvedenem postopku nadzora.
 
Globe za kršitev prepovedi zaposlovanja na črno znašajo od 5000 do 26.000 evrov za delodajalce. Od 500 do 2500 evrov za odgovorne osebe delodajalca z globo do 2500 evrov pa se lahko kaznuje tudi posameznik, ki mu delodajalec omogoči delo brez sklenitve ustrezne pogodbe.
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: Data

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu