Seštevanje prihodkov pri normirancih - pojasnila FURS

Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48. člen tega zakona. Z njim so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb (povezanih oseb), ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem obdavčitve z normiranimi odhodki.
 
Pod enakimi pogoji se prihodki drugih oseb upoštevajo tudi v povezavi s pragom izstopa iz te obdavčitve, pojasnjuje Furs. Po novem lahko zavezanec ostane v sistemu obdavčitve normiranih odhodkov, če ima v dveh zaporednih predhodnih letih skupno do 300.000 evrov prihodkov.
 
Kdo so povezane osebe?
 
Povezane osebe so družinski člani ali katerakoli druge osebe, ki jih nadzira zavezanec (16. člen ZDoh-2).
 
Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca. Za zakonca se šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Pa tudi oseba, s katero zavezanec živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza.
 
Družinski člani so tudi bratje in sestre. Oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji, partner/partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
 
Oseba pa nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 odstotkov v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi.
 
Seštevanje prihodkov pri normirancih v davčnem letu 2018
 
Sprememba zakonodaje se nanaša na primer vzpostavitve sheme poslovanja med zavezancem in določenimi drugimi osebami, z namenom, da se doseže izpolnitev pogojev za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spremenjen 48. člen ZDoh-2 se uporablja že za davčno leto 2018.
 
Kot pojasnjujejo na Fursu, se prihodki povezanih oseb seštevajo, če je namen povezanosti ustvariti shemo, ki je ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin nepristna. In je njen glavni namen pridobiti davčno ugodnost povezanih subjektov z vstopom v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
 
Seštevanje prihodkov pri normirancih pa ne velja, če zavezanec dokaže, da glavni namen sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 
Furs navaja, da se pri tej presoji upošteva, ali shema poslovanja temelji na tehtnih ekonomskih razlogih ali pa je glavni namen njene vzpostavitve doseči ugodnejšo davčno obravnavo.
 
Velika verjetnost je, da bo seštevanje prihodkov pri normirancih veljalo, če gre za opravljanje istovrstne dejavnost med povezanimi osebami ali pa odvisnost zavezanca – normiranca od povezanega naročnika oziroma kupca. To se kaže tako, da normiranec pretežni del ali celotne prihodke ustvarja s poslovanjem s povezanimi osebami. Te pa davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih odhodkov.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu