REGRES 2023: Koliko znaša minimalni regres in kdaj se izplača?

Regres 2023 oz. regres za letni dopust je pravica zaposlenih delavcev, ki imajo tudi pravico do letnega dopusta. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače. 

Minimalni regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Minimalna plača 2023 znaša 1203,36 evra. To tudi pomeni, da bo tudi regres 2023 znašal najmanj 1203,36 evra. A ob tem je treba poudariti, da morajo delodajalci upoštevati kolektivno pogodbo, ki jih zavezuje. Tam je namreč lahko določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres kot je določen v ZDR-1.

Regres je neobdavčen do 100 % povprečne plače

Pri izplačilu regresa gre za neto znesek. Velja namreč, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine. A pozor. Regres 2023 je neobdavčen do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, gledano za dva meseca nazaj. Regres se torej do višine povprečne plače zaposlenih v RS ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. V kolikor prejmete regres 2023, ki je višji od povprečne plače, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v RS.

 

Do kdaj mora biti izplačan regres?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti regres izplačan najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. To pomeni, da mora biti regres 2023 izplačan do 1. 7. 2023. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi poznejši rok izplačila regresa. A najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

Kaj pa, če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto?

Kaj pa, če delavec ne bo zaposlen celo koledarsko leto? Poglejmo na primeru – delavec bo pri delodajalcu zaposlen od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Delodajalec bo izplačal minimalni regres 2023, ki znaša 1203,36 evra. Koliko regresa se izplača v našem primeru delavcu, ki bo zaposlen 6 mesecev? V takšnem primeru delavcu pripada sorazmerni del regresa, in sicer 6/12 oz. polovica regresa. Regres 2023 za delavca v našem primeru bi tako znašal 601,68 evra.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu