Register dejanskih lastnikov - nova obvezna evidenca AJPES

Določeni poslovni subjekti so dolžni ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku.
 
Do 19.01.2018 so dolžni dejanskega lastnika vpisati v Register dejanskih lastnikov.
 
Ukrep je uveden iz razloga preprečevanja protizakonitih dejanj, saj je mogoče dejansko lastništvo z različnimi mehanizmi skriti (npr. veriženje, slamnato lastništvo,...). Skrivanje lastništva pa se pogosto uporablja za utaje davkov, prikrivanju premoženja iz kaznivih dejanj, financiranje terorizma in druge protizakonite namene.
 
Zgoraj omenjeno obveznost nalaga novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je začel veljati 19.11.2016.
 
Zato bomo tudi v našem računovodskem servisu poskrbeli, da bodo ti podatki vpisani v ustrezno evidenco AJPES, ki pa bo na voljo v začetku decembra. Kontaktirali vas bomo. 
 
Najprej poglejmo komu zakon nalaga obveznost vpisa:
 
-        gospodarskim družbam
-        zadrugam
-        društvom
-        zavodom
-        političnim strankam
-        verskim skupnostim
-        ustanovam
-        drugim poslovnim subjektom, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu
-        tujim skladom, tujim ustanovam in podobnim pravnim subjektom tujega prava.
 
Izjeme, ki jim ni potrebno vpisovati dejanskih lastnikov v register:
 
-        enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba
-        samostojni podjetniki posamezniki
-        posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (odvetniki, notarji, zasebni zdravstveni delavci ipd.)
-        neposredni in posredni proračunski uporabniki
 
Definicija dejanskega lastnika po določbah ZPPDFT-1 pravi:
„Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.“
 
Torej se kot dejanski lastnik šteje:
-        vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
-        vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem,
-        vsaka fizična oseba, ki ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,
-        vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.
 
Neposredno lastništvo je v ZPPDFT-1 določeno kot delež, ki je večji od 25% poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic udeležbe pri upravljanju pravne osebe.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu