Razpisi MONG

Mestna občina Nova Gorica je objavila javne razpise:

 

1. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij za razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2024

- Rok za prijavo: 31.5.2024

- Višina sofinanciranja: 60% upravičenih stroškov oz. največ 18.000 €

- Predmet razpisa: Sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj povezane z vzpostavitvijo novo ustanovljenega podjetja ali diverzifikacijo dejavnosti prijavitelja.

- Upravičenci: podjetja z najmanj 1 in največ 20 zaposlenimi, ki imajo na dan objave razpisa sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica. Investicija se mora izvesti na predmetnem območju. 
 

Upravičeni stroški:
  - materialne investicije (stroji, strojna oprema)
    Vključno s stroški povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (transport, montaža)
  - nematerialne investicije (patentne pravice, strokovna znanja in druge intelektualne lastnine).

 

Obdobje upravičenih stroškov je od 28.10.2023 do  30. 10. 2024

Več na MONG.

 

2. Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v letu 2024

- Rok za prijavo: 15.11.2024

- Predmet razpisa je dodelitev de minimis pomoči za  spodbujanje novih in razširitev obstoječih investicij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest na območju Mestne občine Nova Gorica.

- Upravičeni: Podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica
 

Upravičeni stroški: 
  - strošek obračunanega oz. odmerjenega komunalnega prispevka zavezanca, ki gradi obrtni, proizvodni ali objekt za turistične ali razvojno raziskovalne dejavnosti 

 

Obdobje upravičenih stroškov je od 1.1. 2021 do 15.12.2024 

Več na MONG.

 

3. Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v letu 2024

- Rok za prijavo: 31.5.2024

- Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij

  • promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo   sejma  doma ali v tujini   z namenom predstavitve lastnega podjetja in njegove dejavnosti,
  • organizacije poslovnih konferenc, srečanj ali dogodkov  z namenom promocije podjetij s sedežem dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

- Upravičeni: Podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica
 

Upravičeni stroški:
- stroške najema sejemskega prostora na sejmu doma ali v tujini
- stroški najema prostora za organizacijo poslovne konference, dogodka oziroma srečanja doma ali v tujini,
- stroški postavitve in  delovanja stojnice  na sejmu doma ali v tujini
- stroški ureditve in postavitve prostora  za potrebe izvedbe poslovne konference, poslovnega srečanja ali promocijskega dogodka  doma ali v tujini
- stroški izdelave promocijskega materiala in stroški oglaševanja za potrebe udeležbe na sejmu ali za potrebe promocije  poslovne konference, poslovnega srečanja ali promocijskega dogodka

 

Obdobje upravičenih stroškov je od 28.10.2023 do 30.10.2024

Več na MONG.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP D.O.O.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu