Razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo. Kakšna sploh je?

Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi se v marsikaterem podjetju v pogodbo o delovnem razmerju zapiše konkurenčna prepoved in tudi konkurenčna kalzula, prav zato, ker ni ni enako in ne zajema enakih področij.
 
Razlike je na kratko povedano, da je konkurenčna prepoved zakonska prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti, konkurenčna kavzula pa je pogodbena prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju same pogodbe o zaposlitvi.
 
Kot rečeno je konkurenčna prepoved zakonska prepoved, ki delavcu prepoveduje, da bi le-ta brez pisnega soglasja svojega delodajalca, opravljal dela in sklepal posle iz dejavnosti, ki sodijo v isto dejavnost, kot je le-ta od delodajalca in bi mu s tem na trgu predstavljal konkurenco.
 
Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.«  
 
Konkurenčna klavzula pa je morebitna navedba v pogodbi o zaposlitvi, zato tudi ni zakonska ampak pogodbena prepoved, da se delavec, po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu, loti opravljanja dela ali sklepanja poslov v dejavnosti, v kateri je tudi njegov nekdanji delodajalec. Konkurenčna klavzula se v pogodbi o zaposlitvi izgovori, v primeru da delavec pri opravljanju svoje službe pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. Prav tako je časovno omejena, kar pomeni, da se lahko sklene za največ dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Prav tako pa pri uveljavljanju konkurenčne kavzule igra vlogo odpovednih razlog:
 
Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi iz šeste alineje prvega odstavka 110. člena tega zakona.
 
Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.
 
Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.
 
Konkurenčna kavzula pa ne preneha samo na podlagi poteka časa, ki je določen v pogodbi, a ne več kot dve leti po prenehanju zaposlitve, ampak tudi s sporazumom med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.
 
Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.
 
Zaposlenemu ob onemogočanju pripada nadomestilo
 
Če bivši zaposleni zaradi spoštovanja klavzule v novi službi ne prejema prejšnji primerljive plače, mu mora bivši delodajalec za celoten čas prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Slednjega se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi, a znaša najmanj tretjino mesečne plače delavca v zadnjem trimesečju pred prenehanjem pogodbe.
 
Ob tem velja še opozoriti, da konkurenčna klavzula ne velja, če denarno nadomestilo za spoštovanje v pogodbi o zaposlitvi ni zapisano.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: Pravninasvet.com

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu