Promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja je domena delodajalca.
 
Namen doslednega izvajanja promocije zdravja je, da se s pomočjo ozaveščanja zaposlenih izboljša njihov življenjski slog in doseže boljše zdravje. 
 
Temeljni pogoji za učinkovito izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu so:
 
- Stalna zavezanost vodstva: pomembno je, da vodstvo prepoznava pomembnost ukrepov promocije zdravja in da jih aktivno podpira
- Preprečevanje navzkrižja med programom promocije zdravja in ravnanjem vodstva – vodstvo zaposlenih ne sme spodbujati k aktivnostim, ki nevarno vplivajo na njihovo zdravje
- Učinkovit in uspešno implementiran program promocije zdravja, ki je prilagojen zmožnostim in potrebam podjetja
 
K promociji varnosti in zdravja pri delu zavezuje tudi zakonodaja, ki delodajalcu nalaga načrtovanje in izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu.
 
Delodajalec mora v okviru načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu:
 
- oblikovati načrt promocije
- zagotoviti potrebna sredstva
- opredeliti način spremljanja izvajanja promocije
- definirati vse potrebne smernice za izvedbo
 
Prav tako je treba zagotoviti sodelovanje zaposlenih. Tako mora delodajalec izvesti naslednje aktivnosti in postopke: 
 
- k pisni oceni tveganja je treba priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki
- izjavo o varnosti z oceno tveganja je treba objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela
-  delavcu se mora na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja,
-  z delavci ali njihovimi predstavniki je treba izvesti posvetovanje o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu,
- predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, je treba na običajen način posredovati izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
Morebitne kršitve obveznosti se kaznujejo!
 
Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja.
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu