Pravila vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vročitev pogodbe o zaposlitvi je urejena v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 
Zakonsko ureditev je spremenila sodba ustavnega sodišča, v kateri je razveljavilo četrti odstavek 88. člena ZDR-1. 
 
Četrti odstavek 88. člena ZDR-1, ki ga je razveljavilo ustavno sodišče, se je glasil:
- Delavcu se v primeru, če se mu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico, vroča na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. 
Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta, oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.
 
Ta zakon je določal, da se pošiljka, če ni prevzeta v roku, vrne pošiljatelju. To je neskladno s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena ustave, saj če delavec po izteku roka za prevzem pošiljke te ne prevzame, se pošiljka vrne delodajalcu, s čimer se delavcu dejansko onemogoči možnost, da se seznani s odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pa je v nasprotju z namenom vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 
Kako naj bo torej vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi?
 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje.
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi se lahko vroča:
 
- osebno v prostorih delodajalca (praviloma in najenostavneje),
- s priporočeno pošiljko s povratnico,
- pri delodajalcu, in sicer z objavo na oglasnem mestu, ki je dostopno delavcu.
 
Po odločitvi Ustavnega sodišča je potrebno pisne odpovedi vročati po pravilih pravdnega postopka.
- Za vročitev po pošti je tako potrebno uporabiti posebno ovojnico za vročanje po pošti v pravdnem postopku.
- Gre za ovojnico s predtiskanimi podatki in oznako »AR« »OSEBNO! ZPP«.
- Ovojnico je mogoče kupiti v nekaterih knjigarnah in večjih poštnih uradih.
 
Namen vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je torej omogočiti, da bo delavec z odpovedjo seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, če bo menil, da je odpoved nezakonita.
 
Zato prvi odstavek 88. člena ZDR-1 izrecno določa, da mora biti (pisna) odpoved vročena drugi pogodbeni stranki. 
 
Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi še vedno velja Zakon o delovnih razmerjih in še vedno je mogoče odpoved vročiti s priporočeno pošiljko s povratnico, vendar pa se bo kot datum seznanitve štel datum, ko bo delavec dejansko seznanjen z odpovedjo.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: Uradni list

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu