Pravica do dopusta za zaposlene, ki so odsotni dlje časa - bolniška

Zaposleni pridobi pravico do letnega dopusta s tem ko sklene delovno razmerje.
 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne.
 
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.
 
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta, ne glede na to, ali dela za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
 
Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavec pridobi pravice do letnega dopusta, ki traja dlje kot štiri tedne, če izpolnjuje posebne kriterije (npr. starost, število otrok, ki so mlajši od 15. let). Nekatere posebne kriterije določa že sam zakon, sicer pa se lahko določijo s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 
- Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto
- Delodajalec lahko delavca o odmeri letnega dopusta obvesti tudi po elektronski poti
- Obvestilo lahko pošlje na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec
 
Odsotni delavci
 
Na pravico do letnega dopusta ne vpliva dejstvo ali je delavec v obdobju zaposlitve tudi dejansko opravljal svoje delo.
 
Pravico do letnega dopusta ima tudi delavec, ki je bil upravičeno odsoten z dela (npr. zaradi bolniške, materinskega ali starševskega dopusta, ali drugih osebnih okoliščin).
 
Delavec ima pravico do letnega dopusta tudi v primeru odsotnosti. Zakon namreč veže pogoj na trajanje zaposlitve in ne na dejansko opravljanje dela v tem času.
 
Na samo pravico do letnega dopusta ne vpliva trajanje odsotnosti. 
 
V primeru, da letni dopust ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi celoletne delavčeve odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, materinskega ali starševskega dopusta, daje Zakon o delovnih razmerjih delavcu pravico, da lahko izrabi ves neizrabljen dopust do 31. decembra naslednjega leta.
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: Data d.o.o. 

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu