Povračilo stroška zaposlenemu za nakup vinjete pri uporabi lastnega vozila na službenem potovanju?

Vprašanje je, ali lahko delodajalec delavcu povrne strošek nakupa vinjete za delavčev osebni avto.
 
Po Uredbi o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljevanju: Uredba) v davčno osnovo ne všteva povračil stroškov prevoza iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim ali kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem osebnega avtomobila, če se ti stroški nanašajo na službena potovanja oziroma poti.  
 
Pri tem se za takšno povračilo stroškov šteje tudi povračilo za cestnine, kar po vsebini povračilo za kupljeno vinjeto je.
 
Pogoj pa je, da mora biti vinjeta dokumentirana s potnim nalogom in računom. Iz potnega naloga mora biti razvidna tudi odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza, v tem primeru za uporabo delavčevega osebnega oziroma lastnega vozila.
 
Po pojasnilu Ministrstva za finance (št. 421-177/2008, 8. 7. 2008) se delavcu to prizna pod dodatnim pogojem, da je iz potnega naloga razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste. 
 
Povračilo stroškov vinjete se torej delavcu ne všteva v davčno osnovo tudi, če je zaposleni za svoj avtomobil že nabavil vinjeto, kasneje pa je bil s tem avtomobilom napoten na službeno potovanje, na katerem je smiselna uporaba cestninske ceste.
 
Povzetek:
 
- Delodajalec mora za službeno potovanje izdati potni nalog in delavca z njim napotiti na službeno pot
- Delodajalec mora na potnem nalogu odobriti uporabo delavčevega osebnega (lastnega) vozila
- Iz potnega naloga mora biti razvidno, da je bil delavec dejansko napoten na službeno pot (kar pomeni, da se poleg npr. kraja in časa poti zapiše tudi namen poti, priloži ustrezna dokazila, ki to dokazujejo…)
- Iz potnega naloga mora biti razvidno, da je uporaba cestninske poti smiselna
- Povračilo vinjete mora biti dokumentirano s potnim nalogom
- Vinjeta mora biti dokumentirana z računom za njen nakup (nakup na dan službenega potovanja ali pred potovanjem)
- Obračun potnih stroškov (ki vključuje tudi povračilo za kupljeno vinjeto) mora imeti vse sestavine, da šteje za verodostojno knjigovodsko listino
 
Če so izpolnjeni zgornji pogoji, povračilo za nakup vinjete ni obdavčeno z dohodnino in prispevki za socialno varnost.
 
Povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec pod zgoraj navedenimi pogoji izplača delavcu, napotenemu na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, šteje za davčno priznani odhodek v obračunanem znesku (peti odstavek 35. člena ZDDPO-2).
 
Če pa pogoji za neobdavčeno povračilo stroškov vinjete niso izpolnjeni, se povračilo plačila vinjete všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To pomeni, da je od tega dohodka potrebno obračunati dohodnino in ustrezne prispevke za socialno varnost.
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu