Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Poletni čas je tudi čas, v katerem dijaki in študentje izpolnjujejo svoje zadnje obveznosti iz naslova prejetih kadrovskih štipendij in učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo.

Pri opredelitvi višine plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo v letu 2017 so upoštevana (predvsem) določila iz zakona o dohodnini, določila uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pri tem pa delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. Najpogosteje (včasih pa še to ne) plačajo dijaku ali študentu tistih minimalnih 172,00 EUR, ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov.
 
Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) ločimo med dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine ter med dohodki, ki se v davčno osnovo ne vštevajo do določene višine. Nagrada za obvezno praktično delo dijakov in študentov se, skladno z določili 44. člena ZDoh-2 in Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne všteva v davčno osnovo dohodka do višine 172 eur mesečno. V primeru, da pa delodajalec izplača nagrado, ki presega znesek določen z Uredbo, se razlika všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna in plača akontacija dohodnine.
 
Delodajalec je dolžan zagotoviti dijaku ali študentu poleg izplačila nagrade tudi povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Glede na to, da se dohodek dijaka ali študenta iz naslova nagrade za obvezno prakso šteje za dohodek iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini, se zato tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
 
Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.
 
Stroški, ki nastanejo delodajalcu ob izplačilu nagrade za obvezno prakso pa pomenijo tudi olajšavo v davčnem obračunu.
 
V primeru, da pa je na počitniškem delu dijak ali študent brez pogodbe o izobraževanju (se pravi, da to ni obvezna praksa), je podlaga za izplačilo lahko podjemna pogodba (obračun akontacije dohodnine, posebnega davka in pavšalnega prispevka za nesreče pri delu in poklicne bolezni) ali napotnica za delo preko študentskega servisa.
 
Dijaka ali študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo oziroma fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12). Redko se zgodi, da dijaka ali študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec.
 
Povzetek obveznosti, ki jih ima podjetje ob opravljanju obvezne prakse dijaka ali študenta:
 
- sklenitev pogodbe s šolo oziroma fakulteto o nudenju obvezne prakse dijaku ali študentu.
- prijava dijaka ali študenta v zavarovanje za primer poškodbe pri delu z obrazcem M12.
- po prijavi v zavarovanje mora delodajalec v času prakse mesečno plačevati  prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,70 EUR – znesek velja v letu 2017 .
- dijaku ali  študentu lahko pripada nagrada (odvisno od internih aktov, kolektivnih pogodb,…). Do višine 172 eur je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika obdavči z dohodnino.
- od nagrade, ki jo dobi dijak ali študent je potrebno plačati še prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % .
- ob izplačilu nagrade je potrebno predložiti obrazec REK-1a .
- delodajalec je dolžan zagotoviti dijaku ali študentu tudi povračilo  stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela (davčno priznani so do zneskov iz Uredbe)
 
Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, glede na letnik šolanja, do višine:
 
– 84 eurov na mesec za 1. letnik;
 
– 126 eurov na mesec za 2. letnik;
 
– 167 eurov na mesec za 3. letnik;
 
– 167 eurov na mesec za 4. letnik.
 
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 eurov za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

 

JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir:Find-INFO

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu