PKP7 - kaj prinaša?

Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma PKP7, ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva;
 
- upokojencem
- študentom,
- zaposlenim z najnižjimi plačami
- pa tudi staršem in verskim uslužbencem
 
Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja.
 
Kritje fiksnih stroškov za podjetja
 
PKP7 prinaša tudi spremembe na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja - 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za 30 do 70 % in 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za več kot 70 %, če so vsi kriteriji za dodelitev pomoči doseženi.
 
V zakonskem besedilu je zapisana tudi rešitev za najemnike poslovnih prostorov, ki niso v lasti države ali občin in jim zato v primeru upada prihodkov zaradi epidemije ne pripada oprostitev plačila najemnine.
 
Poglavitne rešitve PKP7 so naslednje (več si lahko preberete tukaj):
 
– solidarnostni dodatek za upokojence,
– enkratni solidarnostni dodatek za otroke,
– enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb,
– enkratni solidarnostni dodatek za študente,
– izredna pomoč ob rojstvu otroka,
– začasno denarno nadomestilo,
– dodatek za delo v rizičnih razmerah,
– dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na
delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva,
– pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,
– sredstva za garancije za bančne kredite,
– podaljšanje licenc zdravstvenim delavcem in sodelavcem,
– nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi
itd.),
– možnost obročnega vračila prejetih sredstev,
– kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone,
– pomoč izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
– odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja,
– začasna oprostitev DDV za cepiva proti Covid-19,
– spremembe pri davčni izvršbi (zgolj v nujnih primerih) in izvzetje prejemkov iz izvršbe ter
stečajne mase,
– zagotavljanje sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir:ZRS

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu