PKP6 - Ukrep povračila fiksnih stroškov

Eden glavnih ukrepov, ki jih lahko koristite pravne osebe in samostojni podjetniki na podlagi šestega protikorona paketa, je ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. 
 
V nadaljevanju so našteti pogoji, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev pomoči. 
 
V kolikor ocenjujete, da pogoje izpolnjujete oz., da je potrebno oddati izjavo o koriščenju ukrepa. Rok za oddajo izjave je 31.12.2020.
 
 
DO POMOČI SO UPRAVIČENI
 
Vse pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in imajo na dan uveljavitve PKP6 – ZIUOPDVE (28. 11. 2020):
 
- vsaj enega zaposlenega
- samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ
- gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2

Kot upravičenci se štejejo pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, ki bodo dokazali da:

- zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in

- jim bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 (oktober – december) upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019 oziroma v sorazmerju, če so bili ustanovljeni po 1. 10. 2019.

Pomoč bo mogoče koristiti za upravičeno obdobje, to je od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja).
 
 
VIŠINA POMOČI in OMEJITEV VIŠINE POMOČI
 
Upravičencu, ki je bil ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, pripada:
 
- 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če mu bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 %,
- 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če mu bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 %. 
 
Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.
 
Višina pomoči – fiksnih stroškov ne sme biti višja od:
 
- 1000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje)
- 70 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma
- 90 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje
- 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019
 
Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega ste uveljavljali pomoč.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu