Odpravnina zaposlenemu - do kdaj jo je potrebno izplačati?

Odpravnine zaposlenim se nanašajo na različne načine prenehanja delovnega razmerja; 
 
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
- ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (razen za izjeme, kot je iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali za opravljanje javnih del).
- ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečajnem postopku, prisilne likvidacije ali potrjene prisilne poravnave
- ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani zaposlenega . Pozabiti pa seveda ne smemo tudi na odpravnino ob upokojitvi.
- ob upokojitvi
 
Vse naštete vrste odpravnin so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 
Odpravnine zaposlenim - do kdaj jih je potrebno izplačati?
 
ZDR-1 določa, da mora biti odpravnina izplačana delavcu ob prenehanju delovnega razmerja, če ni s kolektivno pogodbo določeno drugače.
 
To določilo se nanaša na odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. 
 
Za izplačila odpravnine delavcem ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ZDR-1 ne vsebuje posebne določbe, enako pa velja tudi za odpravnine ob izredni odpovedi zaposlenega in odpravnino ob upokojitvi. 
 
Sodna praksa pa pravi, da gre pri odpravnini za terjatev delavca do delodajalca, ki je vezana na delovno razmerje, zato je odpravnino potrebno izplačati ob prenehanju delovnega razmerja.
 
Iz tega izhaja, da zamuda izplačila odpravnine s strani delodajalca nastopi prvi naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja.
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu