Obvezno davčno potrjevanje računov za plačila prejeta iz rezervacijskih portalov Airbnb ali Booking.com

 

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se je pojavilo stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskih portalov Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno. Kljub temu so nekateri strokovnjaki nasprotovali tej interpretaciji, zato smo za pojasnilo zaprosili Generalni finančni urad RS.
 

Generalni finančni urad RS je potrdil, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi v primeru, ko sobodajalec ali drug ponudnik turističnih nastanitev gostu izda račun, plačilo računa pa prejme preko rezervacijskega sistema Airbnb ali Booking.com.Davčno potrjevanje takega računa je obvezno zaradi tega, ker pri takem načinu plačila ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila na bančni račun sobodajalca ali drugega ponudnika turističnih nastanitev.

 

Pojasnilo Generalnega finančnega urada RS:

»Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.«

 

Iz obrazložitve Generalnega finančnega urada RS:

» Na podlagi 4. točke 2. člena ZDavPR je plačilo z gotovino plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.
Iz podatkov, navedenih v dopisu, izhaja, da za storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični namen gostu izdate račun, kateri vam je plačan na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino. Za obravnavo plačila kot negotovinskega po ZDavPR ne zadostuje le izpolnitev pogoja, da davčni zavezanec prejme plačilo na plačilni račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev (TRR). Izpolnjen mora biti tudi pogoj neposrednega nakazila. Pomembno je, da pomeni konkreten način plačila neposredno nakazilo na TRR zavezanca, odprtega pri ponudniku plačilnih storitev. Pogoj ni izpolnjen, kadar prejme zavezanec plačilo posredno preko portala, kot se dogaja v konkretnem primeru, ko gostje storitve plačajo portalu, ki nato zneske, zmanjšane za provizijo, nakaže na TRR zavezanca. Le če posamezna spletna platforma izvedbe plačil zagotavlja storitev povezave plačnika in prejemnika plačila z določenimi izvajalci plačilnih storitev in plačilnimi sistemi na način, da so plačila kupca posredovana neposredno za vsako posamezno plačilo na račun prodajalca, gre pri plačilu za negotovinsko plačilo. Če pa zavezanec prejme plačila s posredovanjem zbirnih ali posamičnih plačil preko drugega računa (odprtega pri ponudniku plačilnih storitev, ki ni račun zavezanca) platforme, ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila. Hkrati poudarjamo, da v konkretnem primeru kupci račune za opravljene storitve plačajo praviloma s plačilnimi karticami, ki se v skladu s 4. točko 2. člena ZDavPR štejejo za plačilo z gotovino, zato je takšne račune treba potrditi že iz tega razloga.«

 

Iz navedenega sledi, da vsak ponudnik nastanitev potrebuje:

  • Vezano knjigo računov in program »Mini blagajna«, s katerim davčno potrjuje izdane račune iz vezane knjige računov ali
  • aplikacijo za izdajanje računov z davčno blagajno.

Prav tako je pomembno, da ponudnik nastanitve vsakemu gostu, ki je rezerviral nastanitev preko Airbnb ali Booking.com, izda račun za celotno ceno nočitev (vključno s provizijo, ki jo je ali jo bo plačal rezervacijskemu portalu) in za turistično takso, če ta ni vključena v ceno nočitve.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu