Obračun povračila potnih stroškov ob ustavljenem javnem prometu

Delavec, zaposlen v zasebnem sektorju, iz utemeljenih razlogov (COVID-19 in ustavitve javnega prevoza) ne more uporabljati javnega prevoza, zato se v davčno osnovo, ne všteva povračilo potnih stroškov do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
 
Delodajalec bo torej zaposlenim za čas nedelovanja javnega prevoza, obračunaval kilometrino za prevoz na delo in z dela.
 
Določene dejavnosti in pa predvsem javni sektor pa višino izplačila kilometrine za prevoz na delo in z dela, vežejo na maloprodajne cene naftnih derivatov. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se je do 30. septembra 2020 oblikovala na osnovi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 21/18).
 
S 1.10.2020 pa je prišlo do pomembne novosti na tem področju, saj so se cene naftnih derivatov liberalizirale in se prosto določajo na trgu. Določeno je, da se za obračun kilometrine, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (v nadaljevanju NMB-95) uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: Data

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu