Obdavčitev poslovnih daril

Poslovna darila za zaposlene
 
Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.
 
Boniteta pomeni vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, niso obdavčene, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15 evrov. To pravilo velja le za bonitete iz delovnega razmerja.
 
Seveda pa vsaka ugodnost, ki jo delodajalec nudi zaposlenemu, ne šteje za boniteto. Za boniteto se tako ne štejejo:
 
- ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delavcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov - - za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti;
- plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delavcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca;
- plačila delodajalca za preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki jih je delodajalec po zakonu dolžan zagotoviti;
- plačila delodajalca za cepljenje delavcev, pod pogojem da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta delavca izhaja, da je treba takemu delavcu
zagotoviti cepljenje;
- plačila delodajalca za zavarovanje delavcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec po zakonu dolžan zagotoviti;
- uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delavcu;
- uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delavcu.
 
Darila za otroke zaposlenih delavcev
 
Nekateri delodajalci se odločijo tudi, da bodo konec leta obdarili otroke svojih zaposlenih. Takšno darilo, podarjeno v mesecu decembru, ne bo obdavčeno, če njegova vrednost ne bo presegla 42 evrov.
 
Dodaten pogoje je, da je darilo namenjeno otroku do največ 15. leta starosti. Tako dana darila bodo za delodajalca predstavljala tudi davčno priznan odhodek.
 
Poslovna darila za poslovne partnerje
 
Za poslovne partnerje se štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno sodeluje, je poslovno sodeloval ali bo poslovno sodeloval.
 
Če posameznik poslovno darilo podari fizični osebi, ki ni njegov delavec (npr. predstavnik pravne osebe), se to po zakonu o dohodnini obdavči kot drug dohodek, v takšnem primeru pa davčno osnovo predstavlja doseženi dohodek. Darilo se ne šteje v davčno osnovo:
 
- če vrednost enkratnega darila ne presega 42 evrov
- v primeru več podarjenih daril istega darovalca, če njihova skupna vrednost v danem davčnem letu ni presegla 84 evrov
 
Če darilo presega te zneske, se razlika med neobdavčeno vrednostjo in vrednostjo podarjenega darila všteje v davčno osnovo in je predmet obdavčitve z dohodnino.
 
Kaj pa plačilo DDV?
 
Zakon o davku na dodano vrednost določa, da se od daril manjših vrednosti ob izpolnjevanju zakonskih pogojev DDV ne plačuje. Podjetje lahko za nabavljena darila odbije vstopni DDV in ga ne obračuna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 
- ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila
- vrednost darila ne preseže 20 evrov
- darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca
- darilo se daje občasno in ne istim osebam
 
Pri darilih večjih vrednosti sta dve možnosti. Če je kupec darila (podjetje) pri nakupu izkoristil pravico do odbitka DDV, se ob izročitvi darila obračuna DDV. Če pa se pri nabavi daril ne uveljavlja pravica do odbitka DDV, se DDV ob izročitvi darila ne obračuna.
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu