Obdavčitev obresti

Obstaja kopica obresti, ki so obdavčene, mnogo pa je tudi neobdavčenih.
 
Obe kategoriji sta objavljeni na spletni strani FURS. Od obdavčljivih obresti se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 % od davčne osnove in se šteje kot dokončni davek. To pomeni, da se ne vštevajo v letno odmero dohodnine.
 
Različne napovedi
 
Če je posameznik v preteklem letu dobil izplačanih več kot 1.000 EUR obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU, mora najpozneje do 28. februarja na finančni urad poslati izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU«.
 
Obresti, izplačane v bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU, so obdavčene le tiste nad 1.000 EUR. Če obresti izplača banka ali hranilnica, ki ni članica EU, so obdavčene vse prejete obresti.
 
Davčni organ mu bo do 30. aprila izdal odmerno odločbo s plačilnim nalogom, ki ga bo moral poravnati v 30 dneh od vročitve. V davčno osnovo se vštevajo le obresti nad 1.000 EUR, medtem ko se v napoved vpišejo vse dosežene obresti iz tega naslova.
 
Če je posameznik dobil izplačane obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU oz. je prejel še druge obresti, mora na finančnem uradu vložiti obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ___« do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. To je novost glede na pretekla leta. Do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto se bo prvič vložila napoved za odmero dohodnine od obresti, ki bodo dosežene v letu 2016.
 
Primer izpolnjenega obrazca:
 
 
 
Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti do 30. aprila s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.
 
ALI STE VEDELI?
 
Obresti mora napovedati tudi mladoleten otrok, če so izplačane na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev.
 
Če posameznik prejme obresti, ki ne izvirajo iz denarnih depozitov in iz naslova določenih vrednostnih papirjev oz. obveznic, so pa obdavčljive, in jih izplača plačnik davka (npr. firma ali posameznik posodi denar fizični osebi), je plačnik davka dolžan izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca (prejemnika obresti). Tako plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek, kar pomeni, da teh obresti za davčne namene ni treba napovedati v
nobeni napovedi.
 
Primer izračuna, če so v preteklem letu obresti na denarne depozite pri banki v Sloveniji ali EU znašale 1.500 EUR:
Davčna osnova znaša 500 EUR, odmera pa znaša: 500 X 25 % = 125 EUR.
 
Primer izračuna, če so v preteklem letu obresti na denarne depozite pri banki v Švici (ki ni članica EU) znašale 1.500 EUR:
Davčna osnova znaša 1.500 EUR, odmera pa znaša: 1.500 X 25 % = 375 EUR.
 
Primer izračuna, če so v preteklem letu obresti od posojilodajalca (ki ni banka ali zavarovalnica) 1.500 EUR:
Davčna osnova znaša 1.500 EUR, odmera pa znaša: 1.500 x 25 % = 375 EUR.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu