Mikrokrediti za mikro in mala podjetja


Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal 10 mio EUR mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2022 in ki imajo bonitetno oceno vsaj SB7.

Namen produkta je zagotoviti neposreden dostop do ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja, namenjenih kritju stroškov njihovih poslovnih procesov in/ali projektov, predstavljenih v vlogi za pridobitev financiranja.

 

Višina financiranja

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita,
 • 100-procentno  kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

 

Poleg tega, da lahko kandidirajo mikro in mala podjetja, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2022 in imajo bonitetno oceno vsaj SB7, morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas (40ur/teden),
 • podjetje ne sme biti v težavah,
 • podjetje ne spada v izključen sektor.

 

Kreditni pogoji

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev – z možnostjo podaljšanja vendar največ do ½ dobe ročnosti kredita)
 • Obrestna mera: 37,5% od 6-mesečnega EURIBORA ter fiksni pribitek, ki znaša 0,8%
 • Zavarovanje: z menicami

Stroški kredita se NE zaračunavajo.

 

Črpanje kredita je namensko in v enkratnem znesku, in sicer najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita. Način odplačevanja kredita je obročen, mesečen.
 

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so:

 • nakup nove opreme,
 • nakup patentiranih pravic, licenc,…
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela: plače zaposlenih, dohodnina, stroški prehrane,…

 

Roki za oddajo vlog so: 08.03.2024 do 14:00 ure, 08.04.2024 do 14:00 oziroma do porabe sredstev.

 

Več informacij lahko najdete na spletni strani SPS.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu