Klavzule DDV / Členi DDV

Davčni zavezanci morajo na izdanih računih obvezno navajati člen oprostitve DDV, ko zavezanec za DDV davka ne obračuna ali pa ga obračuna po posobni davčni ureditvi. 82. členi ZDDV-1 natančno predpisuje besedila posameznih klavzul na računih. Klavzule, ki so označene z zvezdico (*) niso predpisane in je njihova uporaba priporočljiva.

Podjetniki bodite posebno pozorni, da na računih z oproščenim prometom navajate pravilen člen oprostitve DDV.

 

Dobave blaga v EU:

 

 

Oproščeno DDV po 46/-/1 ZDDV-1

Oproščeno DDV po 138/1 
Direktive 2006/112/ES

VAT exempt under

Article 138(1) of 
Directive 2006/112/EC

– dobave novih prevoznih sredstev

Oproščeno DDV po 46/-/2 ZDDV-1

Oproščeno DDV po 138/2/a Direktive 2006/112/ES

VAT exempt under 
Article 138(2)(a) of 
Directive 2006/112/EC

– dobave trošarinskih izdelkov

Oproščeno DDV po 46/-/3 ZDDV-1

Oproščeno DDV po 138/2/b Direktive 2006/112/ES

VAT exempt under 
Article 138(2)(b)
of Directive 2006/112/EC

– prenosi blaga v druge države članice EU (interna listina)

Oproščeno DDV po 46/-/4 ZDDV-1

Oproščeno DDV po 138/2/c Direktive 2006/112/ES

VAT exempt under 
Article 138(2)(c) of 
Directive 2006/112/EC

 

Dobave blaga pri tristranskih poslih:

 

– DZ s slovensko ID-številko za DDV je prvi v verigi Oproščeno DDV po 46/-/1 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 138/1 Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 138(1) of 
Directive 2006/112/EC
– DZ s slovensko ID-številko za DDV je drugi v verigi Obrnjena davčna obveznost – tristranska dobava Obrnjena davčna obveznost
– tristranska dobava
Reverse Charge
– Triangular transaction

 

Dodelave/popravila blaga DZ iz drugih držav članic EU:

 

Dodelave/popravila blaga DZ iz drugih držav članic EU Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC

 

Promet blaga s tretjimi državami in nekatere druge oprostitve:

 

Izvoz blaga:      
– blago odpelje iz Slovenije ali druge države članice EU prodajalec Oproščeno DDV po 52/1/a ZDDV-1 Oproščeno DDV po 146/1/a Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 146(1)(a) of 
Directive 2006/112/EC
– blago odpelje iz Slovenije kupec, ki nima sedeža v Sloveniji Oproščeno DDV po 52/1/b ZDDV-1 Oproščeno DDV po 146/1/b Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 146(1)(b) of 
Directive 2006/112/EC
Uvoz blaga v EU, oproščen DDV zaradi nadaljnje dobave v drugo državo članico EU (carinski postopek 42 ali 63) Oproščeno DDV po 50/2 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 143/2 Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 143/2 of 
Directive 2006/112/EC
Dodelave/popravila blaga DZ iz tretjih držav Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
Storitve posrednikov, opravljene slovenskim DZ pod pogoji iz 55. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po 55/1 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 153. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 153 of 
Directive 2006/112/EC

 

Druge oprostitve:

 

– oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje:      
a) plovil za plovbo po odprtem morju za prevoz potnikov, komercialno, industrijsko in ribiško dejavnost Oproščeno DDV po 53/-/a ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/a Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(a) of 
Directive 2006/112/EC
b) plovil za reševanje in pomoč na morju ter priobalni ribolov Oproščeno DDV po 53/-/a ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/a Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(a) of 
Directive 2006/112/EC
– dobave blaga za oskrbovanje vojaških plovil, namenjenih v tuja pristanišča/sidrišča Oproščeno DDV po 53/-/b ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/b Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(b) of 
Directive 2006/112/EC
–dobave, vzdrževanje, zakup /.../ opreme in plovil iz podtočk a in b (odslej M-plovila) Oproščeno DDV po 53/-/c ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/c Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(c) of 
Directive 2006/112/EC
– storitve neposredno za M-plovila in njihov tovor Oproščeno DDV po 53/-/d ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/d Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(d) of 
Directive 2006/112/EC
– dobave, vzdrževanje /.../ opreme in zrakoplovov za mednarodni zračni prevoz (odslej M-zrakoplovi) Oproščeno DDV po 53/-/f ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/f Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(f) of 
Directive 2006/112/EC
– dobave blaga za oskrbo M-zrakoplovov Oproščeno DDV po 53/-/e ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/e Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(e) of 
Directive 2006/112/EC
– storitve neposredno za M-zrakoplove in njihov tovor Oproščeno DDV po 53/-/g ZDDV-1 Oproščeno DDV po 148/g Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 148(g) of 
Directive 2006/112/EC
– oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov ter mednarodnih organizacij Oproščeno DDV po 54/1/a ali aa ali b ZDDV-1 Oproščeno DDV po 151/1/a ali aa ali b Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 151(1)(a or aa or b) of 
Directive 2006/112/EC
– oprostitve dobav blaga in storitev silam NATO Oproščeno DDV po 54/1/c ali d ZDDV-1 Oproščeno DDV po 151/1/c ali d Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 151(1)(c or d) of 
Directive 2006/112/EC
– oprostitve dobav zlata centralnim bankam Oproščeno DDV po 54/1/e ZDDV-1 Oproščeno DDV po 152. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 152 of 
Directive 2006/112/EC
– oprostitve, povezane z dobavami za človekoljubne organizacije Oproščeno DDV po 52/1/c ZDDV-1 Oproščeno DDV po 146/1/c Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 146(1)(c) of 
Directive 2006/112/EC

 

Posebnosti pri prometu blaga:

 

Promet blaga samo po tretjih državah DDV ni obračunan po 20/1 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju dobave blaga – 32. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 32 of Directive 2006/112/EC
Dobava plina, elektrike in energije za ogrevanje ali hlajenje v drugo državo članico EU ali tretjo državo Obrnjena davčna obveznost – 22. člen ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 38. in 39. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Articles 38 and 39 of Directive 2006/112/EC
Storitve in dobave blaga v carinskih postopkih Oproščeno DDV po 57. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 156/1/a 
Direktive 2006/112/ES
VAT exempt under 
Articles 156(1)(a)of 
Directive 2006/112/EC
Storitve in dobave blaga v davčnih skladiščih Oproščeno DDV po 58. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 160/2 Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 160(2) of 
Directive 2006/112/EC

 

Promet z nepremičninami in povezanimi storitvami:

 

Dobave starih objektov Oproščeno DDV po 44/-/7 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/j Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(j) of
Directive 2006/112/EC
Dobave zemljišč, razen stavbnih Oproščeno DDV po 44/-/8 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/k Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(k) of 
Directive 2006/112/EC
Najem nepremičnin v Sloveniji Oproščeno DDV po 44/-/2 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/l Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(l) of 
Directive 2006/112/EC
Storitve v zvezi z nepremičninami, ki so zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 47. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 47 of Directive 2006/112/EC
Posredovanje pri transakcijah v zvezi z nepremičninami, ki so zunaj Slovenije, razen posredovanja v zvezi z nastanitvami DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 47. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 47 of Directive 2006/112/EC

 

Storitve svetovalcev, inženirjev, odvetnikov, računovodij in druge iz 25. člena ZDDV-1:

 

opravljene tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC

 

Posredniške storitve:

 

– opravljene tujim DZ, razen posredovanja v zvezi z nepremičninami Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– opravljene tujim DZ v zvezi z nastanitvijo Obrnjena davčna obveznost –25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– opravljene tujim nezavezancem (razen posredovanja v zvezi z nepremičninami), ko je kraj obdavčitve glavne transakcije zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 26. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 46. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 46 of Directive 2006/112/EC
– opravljene tujim nezavezancem v zvezi z nastanitvijo, ko je kraj njene obdavčitve zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 26. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 46. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 46 of Directive 2006/112/EC
– pri transakcijah v zvezi z nepremičninami, ki so zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 47. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 47 of Directive 2006/112/EC
– opravljene slovenskim DZ pod pogoji iz 55. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po 55/1 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 153. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 153 of 
Directive 2006/112/EC

 

Prevoz blaga:

 

– znotraj EU, opravljen tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– zunaj EU (izvoz ali uvoz ali samo po tretjih državah), opravljen tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– iz Slovenije v tretjo državo(izvoz), opravljen slovenskim DZ in povezan z izvozom Oproščeno DDV po 52/1/e ZDDV-1 Oproščeno DDV po 146/1/e Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 146(1)(e) of 
Directive 2006/112/EC
– zunaj EU (uvoz), opravljen slovenskim DZ in vključen v davčno osnovo pri uvozu Oproščeno DDV po 50/1/12 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 144. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 144 of 
Directive 2006/112/EC
– opravljen nezavezancem      
a) znotraj EU, ko kraj začetka prevoza ni Slovenija DDV ni obračunan po 28/3 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju začetka prevoza – 50. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of departure – Article 50 of Directive 2006/112/EC
b) po tretjih državah DDV ni obračunan po 28/2 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 49. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 49 of Directive 2006/112/EC
c) iz Slovenije v tretjo državo in povezan z izvozom Oproščeno DDV po 52/1/e ZDDV-1 Oproščeno DDV po 146/1/e Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 146(1)(e) of 
Directive 2006/112/EC
d) iz tretje države v Slovenijo in vključen v davčno osnovo pri uvozu Oproščeno DDV po 50/1/12 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 144. členu direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 144 of
Directive 2006/112/EC

 

Prevoz potnikov:

 

– zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 28/1 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju prevozne storitve – 48. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – 
Article 48 of 
Directive 2006/112/EC
– v mednarodnem zračnem, železniškem in pomorskem prometu Oproščeno DDV po 49/2 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 389. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 389 of 
Directive 2006/112/EC

 

Pomožne prevozne storitve:

 

– opravljene tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– opravljene nezavezancem, če so dejansko opravljene zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 29/3 ZDDV-1* Obdavčljivo po dejanskem kraju storitve – 54/2/a Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 54(2)(a) of Directive 2006/112/EC

 

Cenitve in delo na nepremičninah:

 

– opravljene tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– opravljene nezavezancem, če so dejansko opravljene zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 29/3 ZDDV-1* Obdavčljivo po dejanskem kraju storitve – 54/2/b Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 54(2)(b) of Directive 2006/112/EC

 

Storitve iz 30.d člena ZDDV-1:

 

opravljene nezavezancem s sedežem oziroma prebivališčem zunaj EU DDV ni obračunan po 30.d členu ZDDV-1* DDV ni obračunan po 59. členu Direktive 2006/112/ES VAT is not settled under 
Article 59 of 
Directive 2006/112/EC

 

Storitve s področij kulture, umetnosti, športa, znanosti /.../ iz 29. člena ZDDV-1:

 

– opravljene tujim DZ      
a) brez vstopnine (ne glede na dejanski kraj storitve: Slovenija ali druga država) Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
b) z vstopnino (ko dejanski kraj storitve ni Slovenija) DDV ni obračunan po 29/1 ZDDV-1* Obdavčljivo po dejanskem kraju storitve – 53. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 53 of Directive 2006/112/EC
– opravljene nezavezancem in zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 29/2 ZDDV-1* Obdavčljivo po dejanskem kraju storitve – 54/1 Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 54(1) of Directive 2006/112/EC

 

Restavracijske storitve in catering:

 

– opravljeni zunaj Slovenije (brez tistih na krovu ladij in zrakoplovov ter na vlakih) DDV ni obračunan po 30. členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju storitve – 55. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of supply – Article 55 of Directive 2006/112/EC
– namenjeni potrošnji na krovu ladij in zrakoplovov ter na vlakih, če se prevoz potnikov začne v drugi državi članici EU DDV ni obračunan po 30.a členu ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju, kjer se prevoz potnikov začne – 57. člen Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of departure – Article 57 of Directive 2006/112/EC

 

Najem prevoznih sredstev:

 

– dolgoročni najem tujim DZ Obrnjena davčna obveznost – 25/1 ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – 44. člen Direktive 2006/112/ES Reverse Charge – Article 44 of Directive 2006/112/EC
– dolgoročni najem tujim nezavezancem (razen najema čolnov za razvedrilo) DDV ni obračunan po 30.b/2 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju prebivališča najemnika – 56/2 Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of customer – Article 56(2) of Directive 2006/112/EC
– dolgoročni najem čolnov za razvedrilo tujim nezavezancem, če izročitev ni v Sloveniji DDV ni obračunan po 30.b/3 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju izročitve – 56/2 Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of put at the disposal – Article 56(2) of Directive 2006/112/EC
– kratkoročni najem in prevozno sredstvo, dano na razpolago zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 30.b/1 ZDDV-1* Obdavčljivo po kraju izročitve – 56/1 Direktive 2006/112/ES Taxable by the place of put at the disposal – Article 56(1) of Directive 2006/112/EC

 

Dejavnosti v javnem interesu (42. in 43. člen ZDDV-1):

 

– ki jih opravljajo osebe, naštete v 42. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 42/1/1 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 132/1/a Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 132(1)(a) of 
Directive 2006/112/EC
– ki jih opravljajo druge osebe, ki niso osebe javnega prava Oproščeno DDV po 43. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 133. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 133 of 
Directive 2006/112/EC

 

Druge oprostitve (44. člen ZDDV-1):

 

Zavarovalniške in pozavarovalniške storitve Oproščeno DDV po 44/-/1 ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135/1/a Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(a) of 
Directive 2006/112/EC
Dobave blaga, za katero ni bilo pravice do odbitka DDV, v Sloveniji Oproščeno DDV po 44/-/3 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 136. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under
Article 136 of 
Directive 2006/112/EC
Finančne storitve Oproščeno DDV po 44/-/4.aZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/b 
Direktive 2006/112/ES
VAT exempt under 
Article 135(1)(b)of 
Directive 2006/112/EC
Dobave poštnih znamk po nominalni vrednosti in drugih znamk Oproščeno DDV po 44/-/5 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/h Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(h) of 
Directive 2006/112/EC
Igre na srečo Oproščeno DDV po 44/-/6 ZDDV-1 Oproščeno DDV po 135/1/i Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 135(1)(i) of 
Directive 2006/112/EC
Dobave zlata Banki Slovenije Oproščeno DDV po 44/-/9 ZDDV-1 - -

 

Posebne ureditve:

 

Mali davčni zavezanci DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV-1* DDV ni obračunan po 287. členu Direktive 2006/112/ES Non-taxable transaction under 
Article 287 of 
Directive 2006/112/EC
Potovalne agencije      
– potovanja po EU Posebna ureditev – potovalne agencije Posebna ureditev – potovalne agencije Margin scheme – Travel agents
– potovanja po tretjih državah Oproščeno DDV po 99. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 309. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 309 of 
Directive 2006/112/EC
Rabljeno blago, umetniški predmeti, zbirke in starine      
– promet z rabljenim blagom Posebna ureditev – rabljeno blago Posebna ureditev – rabljeno blago Margin scheme – second-hand goods
– promet z umetniškimi predmeti Posebna ureditev – umetniški predmeti Posebna ureditev – umetniški predmeti Margin scheme – works of art
– promet z zbirkami in starinami Posebna ureditev – zbirke in starine Posebna ureditev – zbirke in starine Margin scheme – collestor's items and antiques
Investicijsko zlato      
– dobava, pridobitev ali izvoz Oproščeno DDV po 119. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 346. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 346 of 
Directive 2006/112/EC
– posredovanje pri dobavah z investicijskem zlatom Oproščeno DDV po 119. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po 347. členu Direktive 2006/112/ES VAT exempt under 
Article 347 of 
Directive 2006/112/EC

 

Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1:

 

opravljene oziroma dobavljene DZ, identificiranim za namene DDV v Sloveniji Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 (Obrnjena davčna obveznost – 199. člen Direktive 2006/112/ES) (Reverse Charge – Article 199 of Directive 2006/112/EC)

 

Drugo:

 

Račun izda kupec blaga ali naročnik storitev Samofakturiranje po 81/3 ZDDV-1 Samofakturiranjepo 224. členu Direktive 2006/112/ES Self-billing under 
Article 224 of
Directive 2006/112/EC
Plačila v imenu in za račun naročnika (prefakturiranje) DDV ni obračunan po 36/6/c ZDDV-1* DDV ni obračunan po 79/c Direktive 2006/112/ES Non-taxable transaction under Article 79(c) of Directive 2006/112/EC
Zamudne obresti, odškodnine DDV ni obračunan po 13. členu P-ZDDV-1* - -

 

Vir:

FURS - Splošno o DDV

FURS - Računi

 

JMMC HP d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu