Kdaj so podani elementi delovnega razmerja?

Kdaj delavec ne sme biti "zaposlen" preko podjemne / avtorske pogodbe ali s.p.-ja?
 
Elementi delovnega razmerja
 
V praksi danes podjetja pogosto "zaposlujejo" delavce preko avtorske ali podjemne pogodbe. Delavci pogosto opravljajo delo za delodajalca tudi preko lastnega s.p.-ja.
 
Podjetja sicer lahko za opravljanje dela uporabljajo tovrstne pogodbe, vendar ne, če delo vsebuje elemente delovnega razmerja. V tem primeru je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi.
 
V primeru kršitev na tem področju lahko delodajalca doleti kazen s strani inšpektorja in posledično obveza sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas z delavcem, ter plačilo davkov in prispevkov za nazaj
 
Delo delavca preko avtorske / podjemne pogodbe ali s.p.-ja
 
Delo preko pogodbe civilnega prava, kot je podjemna pogodba ali avtorska pogodba je načeloma v podjetju dovoljena.
 
Prav tako je dovoljeno, da samostojni podjetnik (s.p.) za podjetje opravlja delo za katero ima registrirano dejavnost in podjetju za to delo tudi izstavi račun.
 
Elementi delovnega razmerja
 
O tem, kdaj lahko govorimo o elementih delovnega razmerja, se presoja pri vsakem primeru posebej.
 
O obstoju elementov delovnega razmerja govorimo, ko gre za:
 
- dlje časa trajajoče delo, ki ni opredeljeno z roki izpolnitve,
- vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (ki nastane, če npr. delavec konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca),- 
- izvajanje del in nalog je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno,
- delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca in v delovnem času, ki velja za ostale delavce (8 ur),
- delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja
 
V primeru obstoja elementov delovnega razmerja, torej delavec ne sme opravljati dela preko pogodbe civilnega prava (podjemne, avtorske pogodbe) ali s.p.-ja.
 
Tako je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi, oz. pogodbo o opravljanju začasnega dela (če gre za delo upokojenca).
 
Nadzor na tem področju opravlja tako FURS, kot tudi inšpektorat za delo.
 
V primeru ugotovitev elementov delovnega razmerja (in s tem posledično delovnega razmerja), pri delavcih "zaposlenih" preko avtorske, podjemne pogodbe ali s.p.-ja, delodajalca doleti plačilo globe, ki znaša od 1.500 do 20.000 EUR.
 
Poleg plačila globe, se pogodbeno razmerje z delavcem spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas, delodajalec pa mora za delavca plačati davke in prispevke za ves čas trajanja zaposlitve.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: informiran.si

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu