Kdaj je delavec dolžan vrniti regres za letni dopust?

 
Pogosta so vprašanja zaposlenih, ki jih delodajalci pozovejo k vračilu regresa, ali so regres res dolžni vrniti, ali pa gre zgolj za "nagajanje" s strani njihovih delodajalcev.
 
Tako regres, kot tudi letni dopust, ti pravici sta iz vidika zakona nerazdružljivi, se delavcu odmerita vsako leto posebej. Delodajalec obe pravici odmeri ob zakonskih rokih, glede na določila zakona oz. kolektivne pogodbe.
 
Kdaj je torej delodajalec dejansko upravičen do vračila regresa, ki ga je delavcu že izplačal in v katerih primerih ga lahko pobota z delavčevo plačo?
 
Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak dopolnjeni mesec zaposlitve.
 
To določilo ne pozna izjem in velja tudi, če je delavec že prejel polni regres.
 
PRIMER: Delavec je zaposlen pri delodajalcu 5 let. Junija 2020 je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po poteku odpovednega roka, mu je delovno razmerje prenehalo z avgustom 2020, regres je prejel v celoti, pred odpovedjo.
 
Ker mu je delovno razmerje prenehalo med letom 2020, je v 2020 upravičen le do sorazmernega dela regresa 7/12. 5/12 regresa je dolžan delodajalcu vrniti.
 
Delodajalec regresa ne sme "trgati" brez soglasja
 
Čeprav je delavec dolžan del regresa vrniti, pa ga delodajalec delavcu ne sme pobotati, brez njegovega pisnega soglasja. Globa za to znaša od 450€ do 20.000€ za pravno in od 450€ do 2.000€ za odgovorno osebo delodajalca.
 
Zato je v prvem koraku je tako smiselno, da delodajalec delavca pisno pozove k vračilu oz. izdaji soglasja za pobot, ter ga opozori na morebitne posledice, v primeru nevračila.
 
Delodajalec nato od delavca pridobi soglasje in opravi pobot.
 
V kolikor delavec regresa ne želi vrniti, ga delodajalec ne sme pobotati samovoljno, lahko pa vloži tožbo na pristojno delovno sodišče in vračilo iztoži.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu