Kazni za neizplačilo plač

Furs je z letošnjim letom pridobil novo pristojnost – sankcionira lahko neizplačilo plač. 
 
Furs na podlagi spremenjenega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko po novem uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač.
 
Inšpektorji so v začetku leta 2018 preverjali izplačilo oziroma neizplačilo plač pri 360 delodajalci. Ugotovitve pa so sledeče.
 
V 89 primerih (24,72%) nadzor ni bil potreben, ker so bili REK obrazci oddani že pred izvedbo nadzora.
 
V 50 primerih (13,89%) so nadzorniki na terenu ugotovili, da so plače bile izplačane, REK obrazci pa niso bili predloženi Fursu (kršitev določil 2. odstavka 353. člena ZDavP-2 in s tem storjenega prekrška po 2. točki 1.odstavka 397. člena ZDavP-2). V teh primerih je bilo izdanih 29 plačilnih nalogov. V preostalih primerih, kjer je bilo izplačilo plače ugotovljeno na podlagi izjave delavcev, pri tem pa odgovorna oseba zavezanca ni bila dosegljiva, prekrškovni postopki še potekajo.
 
V 137 primerih (38,06%), kjer je bilo ugotovljeno, da plače niso bile izplačane, bo uveden prekrškovni postopek na podlagi 134. a člena ZPIZ-2.
 
V 84 primerih (23,33%) zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv.
 
Kakšne so lahko kazni za neizplačilo plač?
 
Če je v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, Furs zoper te delodajalce uvede ustrezne postopke v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
 
 
Če inšpektorji ugotovijo, da REK obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec plač zaposlenim ni izplačal, bo Furs takšnega delodajalca sankcioniral in mu izrekel globo.
 
Globa za neizplačilo plač znaša od 450 do 20.000 evrov. Odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2.000 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.
 
Furs bo tudi v prihodnje nadzoroval neizplačilo plač ter sankcioniral vse kršitelje. Zato poziva vse delodajalce, da izplačujejo mesečne plače v rokih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in da tudi predložijo REK 1 obrazce. V nasprotnem primeru bodo namreč brez posebnega in vnovičnega pozivanja prekrškovno obravnavani.
 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu