KAM SHRANITI DOKUMENTE PO KONČNI BILANCI?

Po oddaji letnih finančnih poročil imajo podjetja možnost, ali bodo dokumentacijo hranila ali uničila. Odločitev je odvisna od zakonskih zahtev, pomembnosti dokumentov za poslovanje ter drugih poslovnih potreb. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da morajo podjetja hraniti poslovne knjige, račune in druge listine vsaj 10 let po končanem letu poslovanja.

Hramba dokumentov je ključna za morebitne davčne in druge preglede ter pravne postopke. Podjetja lahko uničijo dokumente, ki niso več potrebni za zakonske in druge poslovne potrebe, vendar je pomembno, da preverijo, ali obstajajo zakonske ali druge obveznosti glede hrambe dokumentov.

Ustrezna hramba in/ali uničenje dokumentov zagotavljata preglednost in transparentnost poslovanja ter izpolnjujeta zakonske obveznosti. Po oddaji letnih finančnih poročil se podjetja lahko odločijo, ali bodo dokumentacijo hranila ali uničila. Odločitev je odvisna od več dejavnikov, kot so zakonske zahteve, pomembnost dokumentacije za poslovanje in druge poslovne potrebe. 


 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu