Izplačilo regresa v letu 2024

Kot določa slovenska zakonodaja, morajo delodajalci delavcev izplačati regres za letni dopust do 01.07.2024. V določenih primerih je možno določiti kasnejši rok za izplačilo, vendar najpozneje do 01.11.2024.

 

Koliko znaša višina regresa?

Višina regresa je odvisna od zakonodaje in od delodajalca. ZDR-1 določa, da regres mora biti najmanj v višini minimalne plače. Ta se je s 01.01.2024 uskladila z rastjo stroškov in znaša 1.253,90 EUR. Določene pogodbe ali drugi akti lahko določajo drugačen znesek minimalnega regresa, vendar ne sme biti nižji od zakonsko določenega. 

Regres po višini navzgor ni omejen, je pa do določenega zneska neobdavčen. Delodajalci lahko neobdavčeno izplačajo regres do višine povprečne plače - ta se spreminja vsak mesec, zato je potrebno ta podatek preveriti pred obračunom in izplačilom na strani SURS

 

Kdo ima pravico do regresa?

Pravica do regresa je povezana s pravico do dopusta - dopust pripada vsem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi (131. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)). Ne glede koliko dopusta zaposleni izrabi v tekočem letu, ima pravico do celotnega regresa.

Zaposlenim, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pripada regres sorazmerno delovnemu času. Izjeme, kot so zaposleni, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ipd., določa 67. člen ZDR-1. Njim pripada regres v celotnem znesku.

 

Primeri izračuna sorazmernega dela dopusta

Zaposleni ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Če se delovno razmerje prekine sredi meseca, pa se izračuna še sorazmerni del za ta del meseca. 

Primer: nekomu za celotno leto pripada 24 dni dopusta. Njegova pogodba se prekine 10. aprila. To pomeni, da mu pripada:

 • 1/12 za januar = 2 dni
 • 1/12 za februar = 2 dni
 • 1/12 za marec = 2 dni
 • 10/30 za april = 0,67 = 1 dan

Za 10 dni v aprilu delavcu pripada 0,67 dneva dopusta. Ker to presega polovico dneva, se zaokroži na cel dan dopusta. Se pravi, za obdobje njegove zaposlitve mu pripada 7 dni dopusta. 

 

Primer izračuna sorazmernega dela regresa

Uporabi se enak način izračuna sorazmernega dela, kot pri dopustu. Minimalni znesek regresa za leto 2024 je 1.253,90 EUR, zato smo v primeru uporabili ta znesek.

Primer: zaposlenemu, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, se mu prekine 10. aprila. To pomeni, da mu pripada:

 • 1/12 za januar: 104,49 EUR
 • 1/12 za februar: 104,49 EUR
 • 1/12 za marec: 104,49 EUR
 • 10/30 za april: 34,83 EUR

Zaposlenemu za obdobje zaposlitve pripada sorazmerni del regresa, ki znaša 348,30 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu