Globe za kršenje protikoronskih paketov - nadzori inšpektorjev

Inšpektorji bdijo tudi nad kršilci interventne zakonodaje!
 
Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo delodajalec v prekršku, če bodo inšpektorji ugotovili:
 
- neizplačilo nadomestila plače delavcem na čakanju oziroma delavcem, ki niso delali zaradi višje sile,
- odreditev nadurnega dela delavcem, ki delajo, v času prejemanja povračila nadomestil plače,
- opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, da delodajalec delavca, ki je na čakanju, pozove nazaj na delo,
- opustitev obveščanja ZRSZ v primeru, če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile,
- onemogočanje administrativnega in finančnega nadzora Zavodu za zaposlovanje,
- opustitev obveščanja Finančne uprave o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po novem zakonu,
- neizplačilo kriznega dodatka.
 
V kolikor so ali bodo delodajalci storili katerega izmed predpisanih prekrškov, bodo kaznovani. Predpisane globe po ZIUZEOP znašajo do 20.000 evrov.
 
 
Inšpektorji lahko najvišje globe izrečejo za kršitve ZIUOOPE!
 
Po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) bo delodajalec v prekršku, če inšpektorji ugotovijo, da:
 
- je med prejemanjem subvencije začel postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
- je odrejal nadurno delo delavcem, ki delajo skrajšani delovni čas po ZIUOOPE,
- je odpuščal delavce, za katere je prejemal subvencijo, pred potekom enega meseca po koncu subvencioniranja,
- je v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačal dobiček, kupoval lastne delnice ali deleže, izplačal dividende ali nagrade za poslovno uspešnost poslovodstvu.
 
V kolikor delodajalec ne ravna v skladu z ZIUOOPE, bo v prekršku, kazni pa so visoke. Predpisane globe znašajo vse do 50.000 evrov.
 
Inšpektorji pa ne bodo globe izrekali samo pravni osebi – delodajalcu, temveč bo za zgornje prekrške posebej oglobljen tudi delodajalec posameznik in odgovorna oseba delodajalca.
 
Vir: Data
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu