FURS: Poziv k prijavi dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja preko spletnih platform

Zaradi izteka roka za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) do 2. aprila 2024, želimo opozoriti zavezance, ki poslujejo preko spletnih platform in ustvarjajo dohodke iz dejavnosti, naj vključijo prejete prihodke v svoje davčne obračune.

V letu 2024 bo Finančna uprava uporabljala navedene podatke tudi za izvajanje davčnih nadzorov.

Operaterji platform so dolžni poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnostih, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano. Če pa se gre za oddajanje nepremičnin v najem, pa za vsako nepremičnino še podatki o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema. 

Ker poslovanje preko spletnih platform običajno pomeni opravljanje dejavnosti, je pomembno, da takšno dejavnost ustrezno registrirate (npr. s.p., d.o.o.,...). V nasprotnem primeru je to delo na črno, kar je prepovedano. Dejavnost se registrira pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Dohodke, pridobljene iz poslovanja preko spletnih platform, je potrebno vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo te dohodke vključiti v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe pa morajo te dohodke vključiti v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Omenjene obračune je treba v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Fizične osebe imajo možnost, da svojo dejavnost prijavijo davčnemu organu »za nazaj« s pomočjo obrazca DR-03. V tem primeru lahko preko sistema e-Davki na podlagi samoprijave predložijo obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, v katerih so poslovali preko spletnih platform (ločeno po obdobjih).

 

Podrobnejše informacije lahko pridobite na spletni strani FURS.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu