EVIDENCA DELOVNEGA ČASA - KAJ MORA VODITI DELODAJALEC?

Da je evidenca delovnega časa obvezujoča, določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa navaja oz. opredeljuje definicijo delovnega časa. Evidenca delovnega časa je tako v skladu z zakonodajo nekaj, kar mora delodajalec voditi. In sicer mora evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa beležiti naslednje podatke za posameznega delavca:

 • število ur;
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa;
 • opravljene ure v času nadurnega dela;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

POTRJEN PREDLOG NOVELE ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDENCAH DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
Evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa je osnova pri izvajanju inšpekcijskega nadzora za ugotavljanje izvajanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. Vlada je 12. januarja 2023 potrdila predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. S tem želijo zagotoviti učinkovitejši inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov. To je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanj varnosti in zdravja pri delu.

KAKŠNE SO KLJUČNE SPREMEMBE?
Poglejmo, kakšne ključne spremembe prinaša predlog:

 • dopolnitev definicije delavca – kot delavec se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu; in sicer pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika;
 • evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa bo morala vsebovati tudi podatke o času prihoda na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljanih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem času ter seštevek ur za daljše obdobje;
 • delodajalec bo delavca pisno obvestil o podatkih iz evidence delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne; delavec bo lahko od delodajalca enkrat tedensko zahteval, da ga pisno seznani glede podatkov, ki jih vsebuje evidenca delovnega časa;
 • evidenca delovnega časa se bo morala hraniti na sedežu podjetja oz. kraju opravljanja dela, prav tako bo moral hraniti vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;
 • obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa za nekatere delodajalce – za tiste, ki jim bo izrečene globe zaradi kršitev določb delovnega časa po ZDR-1 ali zaradi vodenja evidenc po ZEPDSV;
 • možnost vzpostavitve elektronskega načina vodenja evidence v primerih, ko predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavcu (preko sindikata pri delodajalcu, sveta delavca ali delavskega zaupnika).

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu