Dohodek iz zaposlitve: DOPOLNITEV APRIL 2024

Aprila 2024 je prišlo do dopolnitve v dokumentu Dohodek iz zaposlitve (12. izdaja). Prav tako je dopolnjen tudi dokument Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (15. izdaja) z razlago glede osnove za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje od dohodkov vajencev in nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov. 

 

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov se za dohodek iz pravnega razmerja šteje tudi dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov na podlagi novele ZPIZ-2N všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določbo 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

Sprememba velja tudi za dohodke vajencev in nagrado za obvezno prakso dijakov in študentov.

Kontrole pri oddaji REK-O na vrstah dohodka

  • 1143 Dohodki prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
  • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta,
  • 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
  • 1021 Vajeniška nagrada

bodo na sistemu eDavki ustrezno spremenjene predvidoma 16.5.2024 in bodo veljale za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje.

 

Spremenjena 6.5 točka:

6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2

Z namenom enake davčne obravnave dohodkov, ki so si po naravi podobni, vendar po veljavni delovnopravni zakonodaji ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja, ZDoh-2 v drugem odstavku 37. člena kot dohodke iz delovnega razmerja šteje tudi dohodke, prejete za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodke, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov (glej točko 2.2 tega dokumenta).

 

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov po ZPIZ-2 in ZZVZZ se navedena dohodka štejeta za dohodek iz drugega pravnega razmerja. Za obračun in plačilo prispevkov veljajo pravila, ki so podrobno opisana v dokumentu na spletni strani FURS Drugo_pogodbeno_razmerje.docx (live.com). Glede na navedeno je treba pri določitvi osnove za prispevke upoštevati spremembo določeno z novelo ZPIZ-2N.

 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena in druge alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 ter za zavarovance iz 5. točke 17. člena in prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ je določena v 146. in 148. členu ZPIZ-2 (za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ter v 20. členu ZPIZ-2N (prispevek za zdravstveno zavarovanje). Osnova za plačilo prispevkov za navedene zavarovance je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

 

Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določb 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

 

Primer:

Poslovodja na podlagi pogodbe o poslovodenju za delo v aprilu 2024 prejme 1.500 eur bruto plačila za delo in 140 eur povračil stroškov prevoza ter 120 eur povračil stroškov prehrane. Povračila stroškov so izplačana pod pogoji in do višine, ki se v skladu s 44. členom ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov iz drugega pravnega razmerja znaša: 1.584 eur 

 

1.500+140+120 = 1.760

10% od 1.760 = 176

 

Osnova za prispevke: 1.760 – 176 = 1.584

 

 

 

 

 

 

 

Vir: FURS

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu