Boniteta za uporabo službenega vozila v zasebne namene

Uporaba osebnega vozila za privatne namene - ena od najbolj pogostih bonitet. 
 
Če delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se uporabljajo določbe druge točke 43. člena Zakona o dohodnini.
 
Boniteta se obračuna v višini 1,5% nabavne vrednosti vozila, za vsak začeti koledarski mesec uporabe. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem, tretjem in četrtem letu vsako leto zniža za 15 %, v petem, šestem, sedmem in osmem letu se vsako leto zniža še za 10 %, v vseh naslednjih letih je enaka 10 % nabavne vrednosti. Nabavna vrednost vozila se zniža za celoten mesec, če drugo (oz. vsako naslednje) leto uporabe vozila nastopi sredi meseca. V nabavni vrednosti mora biti vštet tudi DDV, saj ponavadi gre za nabavo osebnega vozila.
 
Boniteta se zmanjša za 50%, v kolikor delavec prevozi mesečno manj kot 500 kilometrov v privatne namene. Seveda, delavec mora zagotoviti tudi ustrezna dokazila o tem. Najbolj pogosto se to zagotovi z striktnim vodenjem kilometrov tako službenih, kot privatnih. Enako naredimo v primeru, ko želimo boniteto znižati za dejansko izvedene poslovne vožnje ne glede na število kilometrov. V tem primeru se iz skupnega števila kilometrov izračuna delež službenih voženj in za ta delež zmanjšamo bonitete.
 
Poslovne vožnje na službenih poteh se dokazujejo kot stroški, ki so povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi. Službena pot velja za poslovni dogodek, ki ga zaposleni lahko opravi le na podlagi predhodno izdanega potnega naloga, o izdaji katerega odloča poslovodstvo. Izdan potni nalog je podlaga za izdajo knjigovodske listine, s katero je mogoče pripoznati nastale potne stroške.
 
V kolikor delodajalec zagotavlja tudi gorivo, se bonitete poveča za 25%. V tem primeru se boniteta obračunava v višini 1,875% od osnove.
 
Boniteta se najbolj pogosto obračuna pri plačah. Pri obračunu plače boniteta fiktivno poveča bruto plačo. Na podlagi bruto plače, povečane za boniteto, se obračunajo prispevki in dohodnina. Potem pa se tako obračunani prispevki in dohodnina odštejejo od osnovne bruto plače (tokrat brez bonitete). Na kratko, če delodajalec obračuna 100,00€ bonitete, to ne pomeni da je višja plača. To je zgolj osnova za višje prispevke in dohodnino. 
 
FURS je izdal spremembo dokumenta Bonitete, z dodanim pojasnilom glede ugotavljanje ugodnost pri izračunu bonitete za uporabo električnega osebnega vozila za privatni namen. Ugodnost se OD 01.01.2020 nanaša samo na električna osebna vozila, ne pa tudi na hibridna vozila, ki so delno na električni pogon.
 
Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno vozilo na električni pogon, se ne glede na dejansko porabo in ne glede na način pridobitve vozila v davčno osnovo všteva 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno, če vrednost ob pridobitvi (vključno z DDV) ne presega 60.000 evrov. 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
 
Vir: FURS

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu