Bliža se rok za obračun in izplačilo regresa za letni dopust

Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
 
Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.
 
- do največ 1.714,49 € (podatek velja za izplačila v mesecu maju 2019, neobdavčeno in brez prispevkov) 
- najmanj 886,63 € (enako minimalni plači)
 
Regres – kdaj je rok za izplačilo?
 
V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do:
 
- 1. julija tekočega koledarskega leta
- v primeru nelikvidnosti delodajalca pa se določi kasnejši rok izplačila regresa, ampak najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 
Določanje različne višine regresa
 
ZDR-1 določa le minimalno višino regresa, njegove maksimalne višine pa ne. Lahko se zgodi, da delodajalec izplača delavcem različno višino regresa, pri čemer pa vsi delavci dobijo izplačano najmanj minimalno višino regresa.
 
Tudi ZUPPJS16 v 7. členu določa različno višino regresa za javne uslužbence, kategorizira pa jih po plačnih razredih. Višino regresa določajo tudi kolektivne pogodbe, pri čemer mora delodajalec spoštovati višino regresa, ki je določena v kolektivni pogodbi.
 
Situacija pa je lahko drugačna pri delodajalcih, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, v svojih notranjih aktih pa tudi nimajo določeno ničesar glede višine regresa. Ti delodajalci se morajo ravnati po ZDR-1. Res je, da ZDR-1 ne določa, da mora delodajalec vsem delavcem izplačati enako bruto višino regresa (neto, ki ga prejme delavec, ni pri vseh enak), je pa nujno, da delodajalec delavcev pri določanju višine regresa ne diskriminira.
 
Primerno je, da delodajalec, kolikor želi višino regresa za delavce določati različno, to uredi v svojih splošnih aktih ali podjetniški kolektivni pogodbi, v katerih tudi določi kategorije delavcev in način določanja višine regresa, tako kot je to določeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Bistveno je, da delodajalec odvrne vsakršen dvom, da je višino regresa določal diskriminatorno, brez vnaprej izdelanih meril.
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu