Zastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega (npr. plača dolg, opravi delo, za katero sta se dogovorila ipd.). Gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle.
 
Kdaj začne zastaranje teči
 
No comments -
Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. 
 
Družba, direktor ali skupščina delniške družbe pa lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi.
 
Poslovodja/direktor
 
- Upravičen do zastopanja po samem zakonu
- Funkcija vodenja in odločanja
No comments -
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 
Razpisana sredstva: 56.629.228,80 EUR
 
Rok za oddajo:  16.10., 23.10, 30.10., 6.11.2020 in 5.1., 25.2., 8.4., 27.5., 9.9., 28.10. in 7.12.2021
 
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
 
Cilji javnega razpisa so:
No comments -
Podjetniki se velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. 
 
Mirovanje podjetja ali s.p.
 
Ta pojem se je uveljavil, ker veliko podjetij opravlja sezonsko dejavnost ali pa želijo zaradi prevelikih stroškov prenehati opravljati dejavnost vendar pa kljub temu ohraniti možnost, da ponovno poprimejo za delo.
 
No comments -
Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.
 
Boniteta vključuje zlasti:
 
- uporabo osebnega vozila za privatne namene,
 
- nastanitev,
 
- posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
 
- popust pri prodaji blaga in storitev,
No comments -
Samozaposleni ne dobijo nič, če so v karanteni!
 
Prvi primer: Samostojni podjetnik je bil v stiku z okuženo osebo oziroma je poslovno sodeloval z okuženo osebo, ki takrat še ni vedela, da je okužena s koronavirusom. Samostojni podjetnik naknadno prejme odločbo z odreditvijo karantene, saj je Nacionalni urad za javno zdravje (Nijz) ugotovil, da sta bili osebi v stiku. Posledično samostojni podjetnik 10 dni ne more opravljati svoje dejavnosti. 
 
No comments -
Večina zaposlenih se med delovnim časom ne prehranjuje zdravo, saj mnogi ne pojemo pet porcij sadja in zelenjave čez dan, kot jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.
Z vsemi roki, odgovornostmi in osebnimi obveznostmi, ki nam jih postavlja življenje, zdravo prehranjevanje ni vedno prednostna naloga.
 
Zdrava prehrana v pisarni povečuje zadovoljstvo zaposlenih
 
No comments -
Objavljamo odgovore na nekaj aktualnih vprašanj v zvezi z epidemiološkimi ukrepi za starše, ki imajo šoloobvezne otroke. 
 
Pri učencu je bila potrjena okužba, kdo mora v karanteno?
 
No comments -
Darilo v obliki poslovnega deleža je pogosto med družinskimi člani. Lahko izvira tudi iz zaposlitve ali je dano v drugih razmerjih. Podaritev deleža je odsvojitev kapitala za namene obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala. Pri podaritvah deležev partnerjem ali otrokom se lahko ugotavljanje dohodnine od dobička iz kapitala odloži. V nekaterih primerih mora davek plačati tudi obdarjenec.
 
No comments -