Promocija zdravja je domena delodajalca.
 
Namen doslednega izvajanja promocije zdravja je, da se s pomočjo ozaveščanja zaposlenih izboljša njihov življenjski slog in doseže boljše zdravje. 
 
Temeljni pogoji za učinkovito izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu so:
 
- Stalna zavezanost vodstva: pomembno je, da vodstvo prepoznava pomembnost ukrepov promocije zdravja in da jih aktivno podpira
No comments -
Status ekonomsko odvisne osebe urejata 213. in 214. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je stopil v veljavo v letu 2013. 
 
Zakon šteje za ekonomsko odvisno osebo tisto osebo, ki je samozaposlena, in na podlagi pogodb civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo, v okoliščinah ekonomske odvisnosti (kar pomeni, da najmanj 80 % svojih letnih prihodkov pridobi od istega naročnika) ter ne zaposluje delavcev.
 
No comments -
Jubilejna nagrada delavcem pripada, če jo predpisujejo veljavne kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč nikjer ne določa, kdaj in kako bi se delavcem morala dodeliti jubilejna nagrada.
 
Bolj natančno je sicer to, kako se dodeljuje jubilejna nagrada, orisano v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
 
No comments -
Kot vzdrževani družinski člani so pri dohodnini največkrat uveljavljani otroci, vendar pa je lahko vzdrževani član tudi starš oziroma posvojitelj zavezanca, zakonec ali zunajzakonski partner in člani kmečkega gospodinjstva.
 
Otroci se lahko brez posebnih omejitev kot vzdrževani družinski član uveljavljajo do 18. leta starosti, v nekaterih primerih pa tudi dlje (če se šola, potrebuje posebno nego …). 
 
Vzdrževani družinski član tudi zakonec in starši zavezanca.
 
No comments -
Evropska unija je sprejela nova pravila za DDV pri spletni prodaji. 
 
V Bruslju obljubljajo, da bo pobiranje DDV pri spletni prodaji oziroma nakupovanju blaga in storitev olajšano.
 
Nova pravila med drugim razširjajo obstoječ vseevropski portal (mini sistem “vse na enem mestu” – Mini one-stop-shop, MOSS Scheme) za registracijo za namene DDV pri prodaji na daljavo.
No comments -
Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48. člen tega zakona. Z njim so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb (povezanih oseb), ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem obdavčitve z normiranimi odhodki.
 
No comments -
Furs je z letošnjim letom pridobil novo pristojnost – sankcionira lahko neizplačilo plač. 
 
Furs na podlagi spremenjenega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko po novem uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač.
 
Inšpektorji so v začetku leta 2018 preverjali izplačilo oziroma neizplačilo plač pri 360 delodajalci. Ugotovitve pa so sledeče.
 
No comments -
Uredba o ravnanju z embalažo - ne pozabite na nove obveznosti za podjetnike
 
Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. 
 
Takšna podjetja so se morala vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). In sicer je bil ta rok do 31.1.2018 oziroma v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.
 
No comments -
Pravijo, da ljudje uporabljamo tako majhen delež svojih možganov oziroma njihovih zmogljivosti, da gre pravzaprav za potrato. Kljub temu, da je sodoben človek označen z imenom homo sapiens oziroma misleči človek, je možganski razvoj precej počasen, zato je treba priznati, da ne poteka povsem tako, kot bi si želeli.
 
No comments -