Potrdilo o karanteni, ki je podlaga za uveljavljanje nadomestila plače si sedaj lahko posameznik uredi sam
 
Šesti interventni zakon podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo, iz naslova katerega delavcu pripada nadomestilo plače.
 
Do nadomestila v višini 80% osnove so tako še naprej upravičeni delavci:
 
- ki so napoteni na začasno čakanje na delo in
- ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile
 
No comments -

V času ko razsaja coronavirus ogromno zaposlenih dela od doma. To sicer ni neka nova zadeva, ampak sedaj  je postala zelo aktualna. Predvsem se tu postavlja vprašanje, kako ravnati, ko zaposleni uporablja lastna sredstva za delo.

No comments -
Delavec, zaposlen v zasebnem sektorju, iz utemeljenih razlogov (COVID-19 in ustavitve javnega prevoza) ne more uporabljati javnega prevoza, zato se v davčno osnovo, ne všteva povračilo potnih stroškov do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
 
Delodajalec bo torej zaposlenim za čas nedelovanja javnega prevoza, obračunaval kilometrino za prevoz na delo in z dela.
 
No comments -
Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju. 
 
Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca. 
 
V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela. 
 
No comments -
Eden izmed pomembnih ukrepov vlade za omenijtev posledic epidemije je tudi obročno plačilo davkov.
 
Zakon PKP6 bo predvidoma 25.11.2020 potrjen v državnem zboru, po uveljavitvi tega zakona, pa bo mogoče ponovno zaprositi za obročno plačilo davkov.
 
Če ste izgubili možnost pridobivanja prihodkov oziroma vas je prizadel Odlok o prepovedi obratovanja, lahko na Finančni upravi Republike Slovenije zaprosite za odlog plačila davka oziroma obročno plačilo davkov.
 
No comments -
Javni sklad malega gospodarstva Goriške podeljuje brezobrestna posojila za ublažitev posledic epidemije COVID-19.
 
Ključne lastnosti te oblike posojil so:
 
 •  Znesek: od 4.000 do 20.000 EUR
 
 •  Doba odplačila: 3 leta (z možnim 1 letom moratorija, vključenim v dobo odplačila)
 
 • Namen posojila: stroški plač, nakup materiala in trgovskega blaga, storitev, najem poslovnih prostorov in opreme, nastalih v času epidemije
 
No comments -
Državni zbor je prejšnji teden v četrtrk sprejel peti protikoronski paket ukrepov (PKP5) za omilitev in odpravo posledic COVID-19.
 
Objavo v Uradnem listu lahko pričakujemo v naslednjih dneh.
 
Katere ukrepe zakon prinaša?
 
I. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka)
 
Veljavnost ukrepa
 
No comments -

Delovna mesta so pogosta rdeča cona, v kateri prihaja do širjenja okužb z novim koronavirusom.

Če posameznik prejme pozitiven test, epidemiološka služba NIJZ prične voditi epidemiološko preiskavo, s katero išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim. Na podlagi tega epidemiološka služba predlaga potrebne ukrepe.

Cilj je, da se življenje ne ustavi ponovno, zato je potrebno upoštevati preventivne ukrepe. Le tako se lahko v primeru, da bo v podjetju v zabeležena okužba zaposlenega, izognemo karanteni celotnega podjetja.

No comments -
Uporaba osebnega vozila za privatne namene - ena od najbolj pogostih bonitet. 
 
Če delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se uporabljajo določbe druge točke 43. člena Zakona o dohodnini.
 
No comments -