Večina zaposlenih se med delovnim časom ne prehranjuje zdravo, saj mnogi ne pojemo pet porcij sadja in zelenjave čez dan, kot jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.
Z vsemi roki, odgovornostmi in osebnimi obveznostmi, ki nam jih postavlja življenje, zdravo prehranjevanje ni vedno prednostna naloga.
 
Zdrava prehrana v pisarni povečuje zadovoljstvo zaposlenih
 
No comments -
Objavljamo odgovore na nekaj aktualnih vprašanj v zvezi z epidemiološkimi ukrepi za starše, ki imajo šoloobvezne otroke. 
 
Pri učencu je bila potrjena okužba, kdo mora v karanteno?
 
No comments -
Darilo v obliki poslovnega deleža je pogosto med družinskimi člani. Lahko izvira tudi iz zaposlitve ali je dano v drugih razmerjih. Podaritev deleža je odsvojitev kapitala za namene obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala. Pri podaritvah deležev partnerjem ali otrokom se lahko ugotavljanje dohodnine od dobička iz kapitala odloži. V nekaterih primerih mora davek plačati tudi obdarjenec.
 
No comments -
Kaj se bo zgodilo leta 2021?
 
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 
No comments -
Pred desetletjem je obstajala le ena enotna kolektivna pogodba (KP) za celoten sektor gospodarstva. Imenovala se je ‘splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti’. Ta v veljavi ni več že od leta 2005 oziroma 2006. Nadomestil jo je nabor kolektivnih pogodb, ki vedno znova nastajajo na ravni posameznih dejavnosti.
 
Katera kolektivna pogodba me zavezuje?
 
Kot delodajalec morate vedeti, katera kolektivna pogodba dejavnosti vas zavezuje. Zakaj?
 
No comments -
Fizična oseba na primer aktivno trguje na trgih virtualnih valut.
 
No comments -
Pravica do dopusta za spremstvo prvošolčka – novost!
 
Če bodo otroci 1. septembra stopili v šole, ne pozabite na dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih oz. njegovega 165. člena. Pravica do dopusta v plačani obliki za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan sedaj pripada tudi zaposlenim v zasebnem sektorju.
 
No comments -

Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

No comments -
Eden od alternativnih načinov financiranja družbe z omejeno odgovornostjo so naknadna vplačila kapitala.
 
Ta so v določenih okoliščinah družbeniki dolžni vplačati. Vendar takšna vplačila ne povečajo osnovnega kapitala ali vložka, ampak postanejo del kapitalskih rezerv.
 
Družbenik jih lahko ob izpolnjenih pogojih namreč dobi tudi vrnjena.
 
Do velikosti vplačanih sredstev njihova vračila niso obdavčena z dohodnino. V presežni velikosti pa so obdavčena z dohodnino enako kot dividende.
No comments -