Regres – je pravica zaposlenih delavcev, ki imajo pravico do letnega dopusta. Pripada tudi delavcem, ki so bolniško odsotni ali na starševskem / porodniškem dopustu.
V letošnjem letu znaša znesek minimalnega regresa 1.074,43€. Znesek najvišjega, še neobdavčenega regresa pa 2.007,92 EUR (po trenutno zadnji znani povprečni plači za mesec marec 2022).
 
Po Zakonu o dohodnini je regres neobdavčen – torej izvzet od plačila pripsevkov in dohodnine, vse do višine 100% povprečne plače.
 
No comments -

 

Število delovnih dni po mesecih v letu 2022:

 

MESEC

Delovniki - dni (ur)

Prazniki - dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

No comments -
 
Dela prosti dnevi v letu 2022:
 
8. FEBRUAR: PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (TOREK)
18. APRIL: VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. APRIL: DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (SREDA)
2. MAJ: PRAZNIK DELA (PONEDELJEK)
15. AVGUST: MARIJINO VNEBOVZETJE (PONEDELJEK)
31. OKTOBER: DAN REFORMACIJE (PONEDELJEK)
1. NOVEMBER: DAN SPOMINA NA MRTVE (TOREK)
26. DECEMBER: DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (PONEDELJEK)
 
 
No comments -

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

 

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) veljajo za davčno leto 2022 naslednje stopnje dohodnine in olajšave: 

 

Stopnje dohodnine:

No comments -

 

Poslovna darila so lahko namenjena zaposlenim, strankam ali poslovnim partnerjem podjetja. Prakticirajo se predvsem proti koncu leta, ni pa nujno. Kar dejansko loči darila med seboj je namen in vrednost le-teh.

 

 Obdarovanje zaposlenih in / ali njihovih družinskih članov

No comments -

Kot smo vas seznanili v septembru, Finančna uprava prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem.

No comments -
 
Božičnica ali trinajsta plača kot jo nekateri imenujejo, ni zakonsko obvezen prejemek delavca. Se pa mnogo delodajalcev odloči zanjo, kot nagrada za poslovno uspešnost.
 
Pri izplačilu božičnice do višine 100% povprečne mesečne plače, dohodnine ni potrebno plačati. Obračuna in plača se tako le prispevke. Seveda lahko božičnica znaša več povprečna mesečna plača, a se presežni del šteje v dohodnino.
 
No comments -

Razmišljate o menjavi računovodstva? Niste edini! Na podlagi analize, ki jo je pripravila Zbornica računovodskih servisov, je četrtina vseh uporabnikov (podjetnikov) nezadovoljna s storitvami svojega računovodskega servisa.

No comments -